PGE szuka przewoźnika do przewozu węgla

PGE szuka przewoźnika do przewozu węgla

06 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Polska Grupa Energetyczna zleci przewóz węgla kamiennego i sorbentów wapiennych transportem kolejowym dla Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Usługi transportowe mają być świadczone w latach 2013-2015.

Fot. Dominik Skudlarski

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu transportem kolejowym towarów masowych dla dziewięciu oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zlokalizowanych w Nowym Czarnowie koło Gryfina, Opolu, Turowie, Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Rzeszowie, Lublinie i Zgierzu. Transport ma być realizowany w okresie od 1 stycznia 2013 r. (do Elektrowni Opole i Elektrociepłowni Lublin), od 1 kwietnia 2013 r. (do Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie) i od 1 lipca 2013 r. do pozostałych lokalizacji. Przewozy dla wszystkich Oddziałów PGE GiEK mają trwać do 31 grudnia 2015 r.

Zamówienie dotyczy przewozu węgla energetycznego w ilości 19 181 950 ton, kamienia wapiennego w ilości 1 mln ton oraz mączki wapiennej mielonej z kamienia wapiennego w ilości 240 tys. ton. Podzielono je na cztery części. Pierwsza część zamówienia obejmuje transport 4,9 mln ton ładunków, druga 4,93 mln ton, trzecia 5,27 mln ton, a czwarta 5,3 mln ton.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4,5 mln zł dla pierwszej części zamówienia; 4,5 mln zł dla drugiej części; 1,59 mln zł dla trzeciej i 1,59 mln zł dla części czwartej.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wymaga, aby wykonawca zabezpieczył wagony, które powinny być sprawne technicznie i oczyszczone dla przewozów węgla kamiennego i kamienia wapiennego. Wagony do przewozu mączki wapiennej zabezpiecza zamawiający. Oferty można składać do 11 października 2012 r. do godz. 9.30. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zleceniodawca wybierze tę najniższą.

Grupa PGE cały czas utrzymuje się w ścisłej czołówce europejskich firm energetycznych, jeżeli chodzi o poziom marży EBITDA i należy do bardzo wąskiego grona koncernów, które stale, z roku na rok, poprawiają swoje wyniki finansowe - mówi Krzysztof Kilian, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zysk netto Grupy PGE w pierwszym półroczu 2012 r. wzrósł o 12 proc. do 2,49 mld zł, zysk EBITDA o 14 proc. do 4,53 mld zł, a przychody ze sprzedaży o 7 proc. do 14,95 mld zł w porównaniu do pierwszej połowy roku poprzedniego.