Pesa rezygnuje z tramwajów dla Olsztyna

Pesa rezygnuje z tramwajów dla Olsztyna

12 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Jak dowiedział się „Kurier Kolejowy”, nic już nie stoi na przeszkodzie, aby władze Olsztyna podpisały z Solarisem umowę na dostawę 15 dwukabinowych, w całości niskopodłogowych tramwajów. Jest to efekt wycofania skargi złożonej przez Pesę do Krajowej Izby Odwoławczej.

Fot. Adam Brzozowski

Kilka dni temu zakończyła się przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych tzw. kontrola uprzednia przetargu na zakup 15 dwukabinowych, w całości niskopodłogowych tramwajów dla Olsztyna. Był to ostatni wymóg, który musiał być spełniony w przypadku tak dużych zamówień.

Podobnie zakończyła się poprzednia kontrola UZP, przeprowadzona po wyborze oferty konsorcjum Newagu i Modertransu. Po niewpłaceniu wadium przez zwycięzcę przetargu i wykluczeniu go z postępowania oferty zostały ponownie ocenione i nowym zwycięzcą został Solaris. To spowodowało formalną konieczność kolejnej kontroli, która właśnie została zakończona.

Jak informowały władze Olsztyna, decyzja Urzędu Zamówień Publicznych w zasadzie otwierała drogę do podpisania umowy z Solarisem, gdyby nie to, że drugi z uczestników przetargu - Pesa - złożył protest do Krajowej Izby Odwoławczej. Teraz, w  związku z wycofaniem przez Pesę skargi, nic już nie stoi na drodze do podpisania umowy z producentem tramwajów z Bolechowa.

Przypomnijmy: Przetarg na dostawę pojazdów trwa już 12 miesięcy. Początkowo wybrano ofertę konsorcjum Newag – Modertrans, opiewającą na kwotę 113,7 mln zł. Od tej decyzji odwołała się Pesa. Sprawa trafiła do KIO, która po przeanalizowaniu zarzutów oddaliła wniosek bydgoskiej firmy. Zwycięskie konsorcjum Newag - Modertrans nie wpłaciło jednak w terminie wymaganego wadium w wysokości 2,5 mln zł. Dlatego miasto wykluczyło je z postępowania. Komisja przetargowa zdecydowała więc, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie powierzenie realizacji zamówienia spółce Solaris Coach&Bus, która złożyła drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę. Oferta Solarisa opiewała na kwotę 120,6 mln zł. Trzeci uczestnik przetargu, Pesa Bydgoszcz, zażądał 131,9 mln zł. Mimo to Pesa znów się odwołała, po czym się wycofała.

Zakup taboru to jeden z najważniejszych elementów projektu modernizacji komunikacji miejskiej w Olsztynie, wartego w całości 105 mln euro (blisko 450 mln zł). Olsztyn zapłaci jedynie 15 proc. tej kwoty, bo pozostałą część dofinansowuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.