Pesa: odpuściliśmy przetarg po decyzji UZP

Pesa: odpuściliśmy przetarg po decyzji UZP

13 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Bydgoski producent taboru szynowego wyjaśnia, że wycofał odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w przetargu organizowanym przez władze Olsztyna na dostawę 15 tramwajów niskopodłogowych z powodu decyzji Urzędu Zamówień Publicznych.

Fot. Rafał Wilgusiak

Pesa Bydgoszcz złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej ostatniego dnia sierpnia. Firma twierdziła, że wybrany w przetargu na dostawę pojazdów dla Olsztyna Solaris nie spełnia kryteriów technicznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Naszym zdaniem zarzuty podniesione w odwołaniu zasługiwały na rozpatrzenie i uwzględnienie przez samego zamawiającego, czyli władz miasta, jak i KIO - mówi Michał Żurowski, rzecznik prasowy Pesy.

Postępowanie od samego początku budziło kontrowersje w zakresie kryterium oceny ofert, a w szczególności „poziom hałasu”. - Dopiero jednak proces otwarcia ofert pozwolił na stwierdzenie, że część oferentów podała mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe do osiągnięcia dane. Co prawda zarzut ten był rozpatrywany przez KIO - powołano w tej sprawie nawet biegłego - nie mniej wydana opinia pozostawia sferę niedookreśloną, która pozwala podtrzymać zarzuty podniesione w odwołaniu – zaznacza Żurowski.

Po złożeniu odwołania Pesa otrzymała informację od zamawiającego, że postępowanie zostało pozytywnie ocenione przez Urząd Zamówień Publicznych, a przeprowadzona kontrola uprzednia nie wykazała uchybień. - Tym samym, mimo że uważamy nasze zarzuty za słuszne, stwierdziliśmy, że nie będziemy podejmowali polemiki z UZP i pojedliśmy decyzję o cofnięciu złożonego środka prawnego – wyjaśnia rzecznik Pesy.

Jednocześnie firma powstrzymuje się od komentowania wydanych przez KIO oraz zamawiającego decyzji.