sobota, 13 lipca 2024
Budowa metra - stacja Centrum Nauki Kopernik

Budowa metra - stacja Centrum Nauki Kopernik

Do stacji Centrum Nauki Kopernik będą prowadziły trzy wejścia. Dwa z nich powstają właśnie w rejonie skrzyżowania Tamki i Wybrzeża Kościuszkowskiego, trzecie znajdzie się po drugiej stronie Wisłostrady – w pobliżu pomnika Syrenki.

NASZE PROJEKTY