Elektromonter lokomotywowy

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Pracodawca: Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Miejscowość: Sławków
Region: śląskie
Data dodania: 2020-09-30 15:30:00

Elektromonter lokomotywowy

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Dokonywanie bieżących i awaryjnych napraw po stronie elektrycznej lokomotyw
 • Prowadzenie dokumentacji przeglądowej lokomotyw
 • Dokonywanie przeglądów i napraw bieżących oraz awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie zakładu.
 • Naprawa maszyn po stronie elektrycznej.
 • Nadzór i dokonywanie napraw instalacji elektrycznej na terenie zakładu.
 • Nadzór i naprawy infrastruktury energetycznej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami).
 • Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych suwnic i wciągników znajdujących się na terenie zakładu.
 • Wykonywanie drobnych prac mechanicznych
 • Pomoc mechanikowi przy pracach na lokomotywach
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji realizowanych napraw i przeglądów.
 • Wykonywanie drobnych prac gospodarczych na terenie zakładu.

 

Profil kandydata:

 • Wykształcenie zawodowe/średnie o profilu: kolejowym lub elektrycznym.
 • Uprawnienia SEP powyżej 1 kV.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość, nastawienie na realizację celu, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie.
 • Zorientowanie na dokładność i jakość wykonywanej pracy.
 • Umiejętności organizacyjne i planowania.
 • Zdecydowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania uprawnień.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.wylegala@euterminal.pl .

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 • administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1;

 

 • podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

 

 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 

 • kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 

 • kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;

 

 • podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;

 

 • kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;

 

 • nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;

 

dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
powrót