Operator sprzętu przeładunkowego

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Pracodawca: Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Miejscowość: Sławków
Region: śląskie
Data dodania: 2020-09-30 17:10:00

Operator sprzętu przeładunkowego na Terminalu Kontenerowym

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Bieżące rozładunki i załadunki kontenerów na/z samochód – weryfikacja danych z „interchange-a” ze stanem faktycznym.
 • Bieżące rozładunki i załadunki kontenerów na/z pociąg – weryfikacja planu załadunku ze stanem faktycznym.
 • Sprawdzanie plomb i plombowanie kontenerów.
 • Kontrola stanu kontenera pod względem uszkodzeń.
 • Rejestrowanie miejsca składowania kontenera po wykonanych operacjach.
 • Sortowanie i sztaplowanie kontenerów po wykonanych operacjach.
 • Weryfikacja kontenerów rozładowanych z pociągu z załącznikiem (ładowny/próżny).

Profil kandydata:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (najlepiej o profilu elektrycznym lub mechanicznym)
 • Uprawnienia do obsługi suwnicy kontenerowej oraz wózka kontenerowego typu „Reachstaker”.
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
 • Doświadczenie w obsłudze sprzętu przeładunkowego.
 • Zaangażowanie w wykonywanie powierzanych zadań.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (możliwe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – w późniejszym okresie).
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego na stanowisku.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.wylegala@euterminal.pl . Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 714-24-27.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 • administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 • podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 • nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
powrót