Pracownik gospodarczy

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Pracodawca: Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Miejscowość: Sławków
Region: śląskie
Data dodania: 2020-09-30 17:10:00

Pracownik gospodarczy

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie prac porządkowo-czystościowych na terenie Spółki.
 • Prowadzenie i obsługa traktora wraz z osprzętem i przyczepą.
 • Wykonywanie prac pielęgnacyjnych, związanych z koszeniem trawy, przycinaniem żywopłotów itp.
 • Organizacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenu Spółki, w tym koszenie, opryski, odśnieżanie itp.
 • Konserwacja infrastruktury kolejowej – pomoc grupie torowej.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu, narzędzi i mienia Spółki.
 • Wykonywanie drobnych prac gospodarczych.

Profil kandydata:

 • Dyspozycyjność.
 • Prawo jazdy kat. „B” i „T” lub „B” i „C + E” (wymagane).
 • Mile widziane uprawnienia na ładowarkę.
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość, nastawienie na realizację celu, samodzielność, zaangażowanie.
 • Zorientowanie na dokładność i jakość wykonywanej pracy

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.wylegala@euterminal.pl .

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 • administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 • podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 • nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
powrót