poniedziałek, 15 sierpnia 2022
Czeska kampania dobrego zachowania w pociągu

Czeska kampania dobrego zachowania w pociągu

W czasie podróży pociągiem niektórzy pasażerowie całkowicie zapominają o istnieniu zasad dobrego zachowania. Jakby nie byli z naszej planety. Koleje Czeskie postanowiły ruszyć z akcją zachęcającą do edukowania tych „cudzoziemców” piętnując ich niektóre postawy.

NASZE PROJEKTY