Ogłoszenie o pracy

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Pracodawca: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Miejscowość: Katowice
Region: śląskie
Data dodania: 2023-10-02 00:00:00

 

W ramach rekrutacji wewnętrznej poszukujemy osoby na stanowisko:

Elektronik

Nr ref: NLP.110.25.2023

miejsce pracy: obszar działania Spółki Koleje Śląskie

Zadania:

 • Wykonywanie napraw awaryjnych oraz bieżących taboru kolejowego w ramach serwisu mobilnego,
 • Wykonywanie przeglądów kontrolnych oraz okresowych taboru kolejowego zgodnie
  z Dokumentacją Systemu Utrzymania,
 • Konserwacja urządzeń, maszyn, układów oraz systemów zainstalowanych w pojazdach trakcyjnych,
 • Wykonywanie prac dodatkowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i ukończonymi szkoleniami.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne w zawodzie: elektronika, mechatronika lub pokrewne,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży kolejowej,
 • Umiejętność posługiwania się komputerowymi urządzeniami diagnostycznymi,
 • Znajomość podstaw funkcjonowania magistrali CAN
 • Mile widziane dodatkowe uprawnienia zawodowe (np. SEP),
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dokładność, sumienność,
 • Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją,
 • Inicjatywa i zaangażowanie w pracę,
 • Prawo jazdy kat. „B”

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres  rekrutacja@kolejeslaskie.pl

Rekrutacja będzie polegać m.in. na ocenie przebiegu dotychczasowej pracy, predyspozycji i kompetencji na stanowisko oraz teście sprawdzającym posiadaną wiedzę.

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. Ogłoszenia NLP.110.25.2023

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.com

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w cv  następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Elektronika i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

powrót