2 mln zł na przygotowanie modernizacji linii na Pomorzu

2 mln zł na przygotowanie modernizacji linii na Pomorzu

17 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego do 2014 roku powstanie dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji blisko 150 kilometrów linii kolejowych w województwie pomorskim. Ponadto powstanie studium wykonalności dla modernizacji odcinka Grudziądz – Malbork.

Fot. Ryszard Jakimowicz

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymają łącznie 1,23 mln zł dofinansowania na stworzenie dokumentacji przygotowawczej dla elektryfikacji linii kolejowych: nr 201 na odc. Kościerzyna - Gdynia, linii PKM na odc. Gdańsk Wrzeszcz - Rębiechowo, linii nr 229 na odc. Glincz - Kartuzy i nr 214 Somonino – Kartuzy oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji przedprojektowej dla zadania "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Grudziądz – Malbork".

Przedsięwzięcie dotyczące elektryfikacji będzie realizowane od lutego 2013 r. do maja 2014 r. Przedmiotem projektu jest opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dla umożliwienia przeanalizowania przedsięwzięcia pod kątem wykonalności, efektywności i opłacalności oraz podjęcia decyzji odnośnie dalszego przygotowywania i realizacji inwestycji w kolejnej unijnej perspektywie finansowej, z uwzględnieniem podziału tego przedsięwzięcia na etapy realizacji. Wartość projektu wynosi 1,23 mln zł, zaś dofinansowanie z UE - 750 tys. zł (75 proc. całej kwoty). 

Przedmiotem drugiego projektu jest przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przygotowawczej (przedprojektowej) dla przedmiotowego zadania w celu podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych w zakresie planowanej na lata 2014 - 2020 rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 207. Zostanie on zrealizowany od stycznia 2013 do grudnia 2014 r. Koszt projektu wynosi 799,5 tys. zł. Dofinansowanie unijne pokryje 75 proc. wartości inwestycji, czyli  487,5 tys. zł.

Umowy na dofinansowanie z RPO WP, marszałek Mieczysław Struk podpisał z zarządcą infrastruktury 15 października 2012 r.