Konferencja z okazji jubileuszu 20 rocznicy powstania PKP CARGO S.A.

Konferencja z okazji jubileuszu 20 rocznicy powstania PKP CARGO S.A.

01 października 2021 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

Przyszłość PKP CARGO to rozwijanie działalności logistycznej - taka jest zgodna opinia uczestników konferencji, jaka została zorganizowana w piątek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych z okazji jubileuszu 20 rocznicy powstania PKP CARGO S.A.

Konferencja z okazji jubileuszu 20 rocznicy powstania PKP CARGO S.A.
Fot. PKP Cargo S.A.

Spółka wozi głównie towary masowe (przede wszystkim węgiel i kruszywa), ale w strukturze przewozów rośnie udział systematycznie transport intermodalny, który przynosi dziś już około 20% przychodów PKP CARGO. I zapewne w kolejnych latach ten wskaźnik będzie piął się w górę. To efekt konsekwentnego realizowania strategii spółki, której celem jest przekształcenie PKP CARGO z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił znaczenie spółki dla gospodarki, wyraził też wdzięczność rodzinie kolejarskiej PKP CARGO, że stanęła na wysokości zadania w trudnych czasach pandemii Covid-19. - Mogę parafrazować powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w kryzysie. I tym razem nie zawiedliście państwo oczekiwań Polaków, wszystkich tych, dla których ważne było, aby łańcuchy dostaw nie zostały zerwane - powiedział minister Andrzej Adamczyk. - Kolej to ludzie. To wszyscy ci, którzy każdego dnia służąc Polsce realizują swoje zadania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - podkreślił minister infrastruktury.

Andrzej Adamczyk powiedział też, że rząd chce, aby PKP CARGO działało nie tylko jako polski przewoźnik towarowy, ale także jako operator logistyczny o zasięgu globalnym. - Chcemy widzieć państwa jako liderów rozwoju w Europie - stwierdził minister Adamczyk. Szef resortu infrastruktury wyraził przekonanie, że polscy kolejarze dumni z polskiej kolei chcą ją rozwijać w perspektywie dekad i zapewnił, że ministerstwo dołoży wszystkich starań, aby wesprzeć kolej w tych działaniach.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel sprecyzował, że to wsparcie jest konieczne, szczególnie dlatego, że rynek kolejowy działa w warunkach silnie rozwiniętej konkurencji. - Jestem pewien, że przygotowanie spółki do nowych wyzwań pozwoli na to, aby uczynić kolejny krok na trudnej ścieżce transformacji ze zwykłego przewoźnika towarowego w operatora logistycznego. Takiego podmiotu, który będzie funkcjonował na rynku polskim, europejskim, ale też światowym – zwrócił uwagę Andrzej Bittel. Wiceminister dodał, że dla PKP CARGO i państwa polskiego niezwykle istotny jest kierunek azjatycki.

Zdaniem wiceministra Bittela w procesie przejmowania roli operatora logistycznego ważna jest nie tylko determinacja zarządu, rady nadzorczej, pracowników PKP CARGO, ale także dobry pomysł biznesowy, infrastruktura, tabor, centra logistyczne. - Trzeba ułożyć te puzzle w odpowiednie miejsce, a obrazek , który się nazywa „znakomita przyszłość PKP CARGO”, stanie się jasny - powiedział Andrzej Bittel.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO, przyznał, że plany rozwojowe spółki pokrzyżowała pandemia COVID-19. Spowodowała ona znaczący spadek przewozów i pogorszenie sytuacji finansowej spółki. - Obecnie odbudowujemy pozycję rynkową po pandemii i już w ostatnich dwóch miesiącach tego roku wielkość przewozów sięgnęła wskaźników z 2019 roku, czyli okresu sprzed pandemii - stwierdził Czesław Warsewicz. I dodał, że dynamiczny wzrost przewozów - 20 proc. licząc rok do roku - widać także na rynkach zagranicznych.

Mimo problemów wynikających z pandemii, spółka nie zboczyła z drogi poszerzania kompetencji logistycznych. - Prowadzona integracja terminalowa w ramach całej Grupy PKP CARGO, inwestycje w tabor intermodalny oraz uruchomienie siatki połączeń operatorskich są częściami strategii przechodzenia PKP CARGO z przewoźnika kolejowego dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego - argumentował Czesław Warsewicz.