Tramwaj do Wesołej jednak nie powstanie

Tramwaj do Wesołej jednak nie powstanie

30 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W listopadzie 2012 roku radni dzielnicy Warszawa Wawer podjęli decyzję o zarezerwowaniu terenu pod ewentualną linię tramwajową biegnącą do Starej Miłosnej. Jednak szanse na realizację takiej inwestycji w najbliższych latach są niemal żadne.

Fot. Dominik Skudlarski

O sprawie pisaliśmy na łamach naszego portalu pod koniec listopada 2012 r. Ewentualna linia miała przebiegać wzdłuż ulicy Płowieckiej do skrzyżowania z ul. Hermanowską w pobliżu torów kolejowych. Dalej biegłaby wzdłuż ul. Czecha do osiedla Stara Miłosna w dzielnicy Warszawa Wesoła. Dzięki tej inwestycji poprawiłaby się komunikacja szybko rozwijającej się południowo-wschodniej części Warszawy z centrum.

W powstałej w połowie grudnia 2012 r. „Wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042” nie ma informacji na temat budowy linii tramwajowej o takim przebiegu. Urzędnicy z Biura Drogownictwa i Komunikacji stołecznego Urzędu Miasta negatywnie wypowiadają się o takim pomyśle. Według nich przedłużenie linii tramwajowej od ul. Marsa na wschód wymagałoby budowy kilkusetmetrowego tunelu w okolicach węzła ul Marsa i Płowieckiej, w którym bezkolizyjnie przejeżdżałby tramwaj. Jednocześnie konieczna by była rozbudowa wiaduktu drogowego w rejonie stacji Warszawa Wawer. Koszty tych inwestycji byłyby niewspółmiernie duże w porównaniu z ewentualnymi jej efektami. Ponadto taka linia tramwajowa dublowałaby się po części z już istniejącą linią kolejową łączącą Wesołą z centrum stolicy.

Natomiast przedłużenie linii tramwajowej tylko do węzła ul. Marsa i Płowieckiej wraz z budową centrum przesiadkowego znalazło się w „Uchwale nr XLVIII/1305/2012 Rady M. St. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa – Płowiecka”. Jednak inwestycja ta nie znalazła się we wspomnianej już „Wieloletniej prognozie…” zatem nie wiadomo kiedy powstanie i czy w ogóle powstanie w ciągu najbliższych 30 lat.