Testy ETCS poziomu 2 na E30 ruszą w tym miesiącu

Testy ETCS poziomu 2 na E30 ruszą w tym miesiącu

02 kwietnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W kwietniu PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną testy nowoczesnego systemu wspomagającego pracę maszynisty. Próby odbędą się na odcinku magistrali E30 z Okmian do Zebrzydowy. Weźmie w nich udział lokomotywa EP09.

Fot. Mariusz Rzekęć

Pierwsze testy dynamiczne systemu sterowania pociągiem (ang. European Train Control System, ETCS) poziomu 2 oraz kolejowej łączności radiowej GSM-R (ang. Global System for Mobile Communications-Railways) odbędą się na odcinku Okmiany – Bolesławiec – Zebrzydowa, która jest częścią magistrali E30 łączącej przez Wrocław, Opole, Kraków i Katowice granicę niemiecką z ukraińską.

Po testach rozszerzenie systemu

Testy będą prowadzone według specjalnie opracowanych scenariuszy. Wyniki interakcji pomiędzy urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i odbiornikami pokładowymi zamontowanymi w pociągach posłużą do wdrożenia systemu ETCS i GSM-R na całej sieci kolejowej.

Obecnie trwa montaż urządzeń pokładowych na lokomotywie serii EP09. Jednocześnie prowadzone są prace związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów i dopuszczeniem do eksploatacji lokomotyw z nowymi urządzeniami. Po zamontowaniu urządzeń lokomotywy zostaną udostępnione do prowadzenia testów.

Nowy system będzie wspomagał pracę maszynisty, który gdy prowadzi pociąg z większą prędkością ma ograniczoną możliwość bezbłędnego dostrzeżenia wszystkich sygnałów i ostrzeżeń znajdujących się przy torze. Zadanie to mają ułatwić urządzenia ETCS i GSM-R, dzięki którym prowadzący pociąg całą sytuację ruchową na linii kolejowej, będzie miał wyświetloną na monitorze w kabinie lokomotywy. Ponadto maszynista otrzyma od systemu wiele istotnych informacji, m.in. o maksymalnej dopuszczalnej prędkości na danym odcinku czy o obecności innych pociągów na torach. Dzięki temu będzie mógł odpowiednio reagować i dostosować jazdę pociągu do panujących warunków.

Większe bezpieczeństwo, mniej opóźnień

Efektem wdrożenia na polskich liniach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Management System – ERTMS), który składa się z ETCS i GSM-R będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych pozwoli na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Co więcej, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna” POIiŚ 7.1-15.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.