PKP SA ma projekty deweloperskie za 8,8 mld euro

PKP SA ma projekty deweloperskie za 8,8 mld euro

11 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Piotr Ciżkowicz i Jarosław Bator, członkowie zarządu PKP SA oraz Maciej K. Król, prezes Xcity Investment, należącej do PKP SA spotkali się we wtorek z dziennikarzami, aby podsumować działania tzw. pionu nieruchomości w pierwszym półroczu 2015 r.

Fot. AM

Jarosław Bator powiedział, że łączna wartość realizowanych i projektowanych inwestycji deweloperskich, organizowanych przez PKP wynosi 8,8 mld euro. Wśród 30 planowanych projektów wartości 5,9 mld euro są m.in. budowa dworca Warszawa Zachodnia, Łódź Fabryczna czy projekt Centralna Park, czyli wysokościowa zabudowa wielkiej płyty parkingowej o powierzchni 2 ha nad tunelem średnicowym w Warszawie.

Według przedstawiciela zarządu PKP SA, siedem projektów o wartości 1,57 mld euro jest w trakcie realizacji, zaś na 1,37 mld euro szacować należy wartość trzech projektów, co do których trwają jeszcze rokowania.

Nakłady na modernizację dworców wyniosą 337 mln zł netto w 2015 r. wobec 207 mln zł w roku ubiegłym. Zrealizowanych będzie 25 inwestycji dworcowych, o cztery więcej niż rok wcześniej. Wśród modernizacji prowadzonych z wykorzystaniem funduszy unijnych Piotr Ciżkowicz wymienił m.in. dworzec w Bydgoszczy (prace za 197 mln zł), dworzec w Gliwicach (165 mln zł) i w Szczecinie (117 mln zł). Jeszcze w październiku tego roku zakończony zostanie proces estetyzacji dworca Warszawa Centralna.

Podczas spotkania przedstawiona została również koncepcja rewitalizacji terenów, na których ma powstać Stacja Muzeum, mająca przejąć muzealia zgromadzone w warszawskim Muzeum Kolejnictwa, postawionym w stan likwidacji przez radnych sejmiku mazowieckiego.

Jarosław Bator podkreśla, że na potrzeby eksponowania zabytków przeznaczono ponad 10 hektarów, dlatego nie można wykluczyć, że oprócz części kolejowej będzie tam też działka poświęcona ogólnej historii transportu, a nawet techniki.

Wspomniał też o likwidacji 3 tys. budynków, która w tym roku przynieść ma 35,6 mln zł ze sprzedaży złomu i gruzu. Dotychczas rozebrano już 1045 obiektów, co dało 29 mln zł oszczędności. Wynikają one nie tylko ze sprzedaży złomu, ale również z tego, że za puste działki PKP SA nie musi już płacić takich podatków, jak za zabudowane bezużytecznymi obiektami.

Oprócz rozbiórki PKP SA prowadzi też akcję przekazywania dworców samorządom. Tylko w I półroczu przekazano w ten sposób 20 obiektów. Łącznie od 2002 r. PKP SA pozbyło się w ten sposób 263 dworów oraz 1800 linii kolejowych.