Policja, SOK i Żandarmeria zadbają o bezpieczeństwo na dworcach

Policja, SOK i Żandarmeria zadbają o bezpieczeństwo na dworcach

09 października 2015 | Autor: AM | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP poprawia bezpieczeństwo w pociągach i na obszarach kolejowych Grupa PKP kontynuuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei. Jednym z elementów tej polityki jest strategia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach.

Fot. Adam Brzozowski

W czwartek 8 października porozumienie w tej sprawie podpisane zostało przez PKP S.A., służby mundurowe: Policję, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową oraz przez firmy działającena rynku kolejowym – zarówno w ramach Grupy PKP, jak i poza nią.

Porozumienie wyznacza PKP S.A. jako koordynatora prac Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach oraz Regionalnych Zespołów ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach. Do zadań wszystkich zespołów należy identyfikacja i analiza ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w pociągach i na obszarach kolejowych oraz opracowywanie działań zaradczych dla tych zagrożeń. Za zwoływanie zespołu Centralnego odpowiadać będzie PKP S.A., za zwoływanie zespołów regionalnych: Straż Ochrony Kolei. 

- Grupa PKP intensywnie współpracuje z dedykowanymi służbami oraz innymi firmami na rynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Poprzednia strategia dotycząca tych działań została opracowana w 2004 r. Od tego czasu rynek uległ znaczącym zmianom. Stąd konieczność podpisania kolejnego porozumienia w tej sprawie – powiedział Marian Ślimak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych w PKP S.A.

Grupa PKP prowadzi działania dla poprawy bezpieczeństwa. Modernizowane są dworce, linie kolejowej oraz rozjazdy i przejazdy kolejowo - drogowe. Na wyremontowanych liniach montowane są nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, które bezpośrednio podnoszą poziom bezpieczeństwa. Na ponad 130 dworcach kolejowych zainstalowany jest monitoring, a największe obiekty objęte są całodobowa ochroną. Na głównych dworcach i w pociągach z największą liczbą zdarzeń pojawiają się również regularne patrole Straży Ochrony Kolei. Dzięki podjętym działaniom, ubiegły rok był najbezpieczniejszy na polskiej kolei. Liczba zdarzeń od 2011 r. spadła o 25 proc, a liczba poszkodowanych zmniejszyła się o 44 proc.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Xcity chce zbudować osiedle mieszkaniowe w centrum Szczecina Xcity chce zbudować osiedle mieszkaniowe w centrum Szczecina
Następny artykuł