Koleje Mazowieckie zamontują system ETCS w Impulsie

Koleje Mazowieckie zamontują system ETCS w Impulsie

06 lipca 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Mazowiecki przewoźnik szykuje się do uruchomienia systemu ERTMS na linii Warszawa – Skierniewice. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na dostawę i montaż systemu ERTMS/ETCS w jednym pojeździe serii 45WE. Na oferty przewoźnik czeka do 13 lipca br.

Fot. Newag

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu ERTMS/ETCS w jednym elektrycznym zespole trakcyjnym typu 45WE. Pojazd jen został wyprodukowany i dostarczony przewoźnikowi w 2015 r. przez Newag. Skład jest przystosowany do zabudowy systemy ETCS.

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji na dostarczone elementy oraz prace montażowe na okres 24 miesięcy.

Firmy biorące udział w postępowaniu powinny wpłacić wadium w wysokości 26 tys. zł. Jedynym kryterium wyboru ofert jest najniższa cena.

Koleje Mazowieckie oczekują, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 6 tygodni od dni podpisania  umowy.

Mazowiecki przewoźnik posiada 12 sztuk 5-członowych Impulsów. Pojazdy zakupiono do obsługi połączenia Warszawa - Skierniewice.

Jedyne w Polsce, kompleksowe szkolenia z zakresu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej organizuje KOW Sp. z o.o., wydawca "Kuriera Kolejwoego". Warszaty prowadzi grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.