Konferencja „Żegluga Łączy” za niespełna miesiąc we Wrocławiu

Konferencja „Żegluga Łączy” za niespełna miesiąc we Wrocławiu

20 marca 2018 | Źródło: MGM
PODZIEL SIĘ

Europejska Komisja Gospodarcza (ONZ) oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapraszają na Międzynarodową Konferencję na temat transportu wodnego śródlądowego, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18-19 kwietnia 2018 r.

Fot. Adam Dziura, Wikipedia

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej w sprawie Przyjęcia nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Czyni to poprzez odwoływanie się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreślanie znaczenia roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

Celem Międzynarodowej Konferencji w Sprawie Śródlądowego Transportu Wodnego jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego.

Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego przełoży się na zwrócenie większej uwagi na kwestie związane z transportem wodnym śródlądowym w Europie i na innych kontynentach. Jednym z głównych celów konferencji jest wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości oferowanych przez sektor transportu wodnego śródlądowego. Podczas debat i sesji poruszone zostaną takie tematy jak rozwój kluczowej dla warunków nawigacyjnych infrastruktury, digitalizacja i szeroki dostęp do danych i informacji, ekologia transportu, edukacja w zakresie potrzeb sektora i inne.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.konferencjaiww.pl.