PKP Cargo podpisało dwuletnią umowę na dostawę energii

PKP Cargo podpisało dwuletnią umowę na dostawę energii

11 października 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Wartość kontraktu z PKP Energetyką na lata 2019-2020 wynosi 987 mln zł netto, czyli nieco ponad 1, 2 mld zł brutto. To o prawie jedną piątą więcej niż energia zakontraktowana na lata 2017-2018.

Fot. PKP Cargo

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej przez PKP Cargo. Z tej puli będą też pokrywane wydatki w sytuacji, gdy PKP Cargo będzie wynajmować swoje elektryczne lokomotywy innym przewoźnikom, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów.

W porównaniu do poprzedniego dwuletniego kontraktu, który obowiązuje do końca 2018 roku, wartość nowej umowy jest wyższa o ponad 280 mln zł. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, wyjaśnia, że ten wzrost wynika z dwóch czynników: planowanej większej pracy przewozowej w następnych dwóch latach i wzrostu ceny 1 kWh energii elektrycznej.

Prezes Warsewicz zapewnia jednocześnie, że realizacja umowy z PKP Energetyka nie wpłynie na tegoroczne wyniki finansowe ani nie przyczyni się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przewoźnika w przyszłości. – Podwyżkę cen energii elektrycznej wkalkulowaliśmy w już podpisywane kontrakty, które będziemy realizować w latach 2019-2020, co oznacza, że nie spowoduje to obniżenia naszej rentowności  – wyjaśnia Czesław Warsewicz.