Międzynarodowa konferencja „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”

Międzynarodowa konferencja „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”

15 czerwca 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
PODZIEL SIĘ

12 czerwca 2019 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa, polsko-ukraińska konferencja pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”. Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Fot. UMWLubelskiego

Konferencję otworzył Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczył  Ihor Chulipa, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej.

Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaprezentował sposoby zarządzania siecią dróg wojewódzkich, natomiast o inwestycjach lubelskiego oddziału GDDKiA, ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 opowiedział Janusz Wójtowicz.

Partnerzy z Ukrainy, kraju który, zwłaszcza po podpisaniu i ratyfikowaniu we wrześniu 2017 r Umowy stowarzyszeniowej z UE, przeprowadza szereg reform w niemal wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego, zaprezentowali przeprowadzaną decentralizację własności i zarządzania drogami lokalnymi i regionalnymi oraz utworzony w tym celu Państwowy Fundusz Drogowy.

Głos w dyskusji zabrali także zaproszeni goście ze świata nauki: prof. dr hab. Wojciech Franus, prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, dr hab. Janusz Bohatkiewicz, prof PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, prof. nadzw. Alexander Bondarsky, dziekan Wydziału Budownictwa i Projektowania Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Ze swoimi referatami wystąpili również: dr inż. Jerzy Kukiełka, dr inż. Agnieszka Woszuk, mgr inż. Maciej Hałucha, mgr inż. Michał Jukowski, mgr inż. Marcin Dębiński, mgr inż. Piotr Miduch.

Celem Konferencji było zwiększenie wiedzy na temat drogownictwa i stworzenie możliwości do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z Ukrainy, które w przyszłości mogłyby zaowocować realizacją wspólnych projektów infrastrukturalnych i przyczynić się do zwiększenia dostępności regionów przygranicznych poprzez poprawę jakości nie tylko dróg wojewódzkich ale również lokalnych (powiatowych czy gminnych).