ERTMS na Rail Baltice zapewni bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże

ERTMS na Rail Baltice zapewni bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże

28 sierpnia 2019 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Na międzynarodowej trasie kolejowej Warszawa – Białystok sprawniejsze podróże  i większy poziom bezpieczeństwa zapewni europejski system zarządzania ruchem ERTMS/ETCS poziomu 2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ponad 98 mln zł na zabudowę systemu. Inwestycja jest z udziałem środków UE w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Fot. PKP PLK

Nowoczesny system ERTMS/ETCS pozwoli zwiększyć przepustowość linii w ruchu pasażerskim i dla przewozu towarów w Polsce i Europie. Dziś (28 sierpnia 2019 r.)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska
Sp. z o.o., podpisały kontrakt „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75
na odcinku Warszawa Rembertów - Białystok” w ramach projektów CEF I ”Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” i CEF II „Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok”.

- Zabudowa na międzynarodowej trasie Rail Baltica, nowoczesnego systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 zapewni sprawniejsze połączenia pasażerskie i przewozy towarów w Polsce i w Europie. Inwestycja ma znaczenie zarówno dla podróży dalekobieżnych, jak i tych, codziennych w aglomeracji warszawskiej. Przełoży się na bezpieczeństwo, atrakcyjność i punktualność kolei – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Inwestycja zapewni sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym i pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów, a tym samym przyczyni się do szybszych
i bezpieczniejszych podróży koleją. Umowa powstanie przy wsparciu instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) i jest częścią projektu kompleksowej modernizacji linii E75
na odcinku Sadowne - Czyżew, którego całkowity koszt szacowany jest na ponad 235 mln euro, w tym dofinansowanie z CEF ponad 179 mln euro. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A są największym beneficjentem CEF w całej Europie i realizują przy jego wsparciu 21 projektów. Łączna wartość tych inwestycji to około 4,6 mld euro, z czego dofinansowanie UE wynosi około 3,5 mld euro” - powiedział Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie inwestycji i Rozwoju.

ERTMS – wsparcie bezpieczeństwa na torach

Efektem wdrożenia nowoczesnego systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa w podróżach pociągami i przewozie towarów. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

- Podpisanie umowy na zabudowę systemu ERTMS/ETCS na trasie z Warszawy Rembertowa do Białegostoku to kolejny kontrakt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., który zwiększy bezpieczeństwo na krajowej sieci kolejowej. Zabudowa jest niezbędnym uzupełnieniem dotychczasowych inwestycji na Rail Baltice. To także kolejna linia, która będzie spełniała europejskie standardy – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Prace na trasie Warszawa Rembertów – Białystok

Projekt przewiduje wyposażenie 176 km linii pomiędzy Warszawą Rembertowem a Białymstokiem w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Obejmie 12 stacji, które będą zarządzane z trzech lokalnych centrów sterowania w Tłuszczu, Małkinii Białymstoku.

ERTMS poziomu 2 „składa” się z dwóch elementów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (European Train Control System, ETCS) i systemu łączności GSM-R
(GSM-Railways). Jego działanie polega na wykorzystaniu urządzeń przytorowych systemu ETCS i systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R. Odpowiedniego przystosowania i wyposażenia wymagają także urządzenia pokładowe w lokomotywach.

GSM-R jest system komunikacji bezprzewodowej. Zapewnia wymianę informacji pomiędzy urządzeniami pokładowymi a centrum sterowania radiowego (RBC). Umożliwia także łączność głosową oraz jednoczesny odbiór i nadawanie komunikatów między osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami i obsługą techniczną.

Dzięki systemowi ETCS, lokalizacja i prędkość pociągów będą na bieżąco weryfikowane m.in. dzięki tzw. eurobalisom, które przesyłają sygnały o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów na pulpit maszynisty. Dzięki temu kierujący pociągiem uzyska wszystkie dane niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pociągu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania bieżących danych. Reaguje także na zachowanie maszynisty i w przypadku zignorowania ostrzeżeń, automatycznie dostosuje prędkość pociągu do panujących warunków.

Więcej informacji o działaniu systemu  ERTMS w filmie ERTMS poziomu 2

Wykonawca ERTMS/ETCS, firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., wykona pełną dokumentację robót budowlanych oraz uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Kontrakt będzie realizowany z podziałem na dwa zakresy.
Zakres podstawowy o wartości ok. 64,4 mln złotych netto obejmuje realizację części zadania inwestycyjnego na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne. Na wykonanie robót przewidziano 44 miesiące.

Zakres opcji o wartości  ok. 33,8 mln złotych netto będzie obejmował realizację części zadania inwestycyjnego na odcinku Sadowne – Białystok,  z planowanym terminem zakończenia umowy na koniec 2024 r.

Zadanie „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów - Białystok” w ramach projektów CEF I ”Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” i CEF II „Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok” jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility- CEF)