Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury o stanie i potrzebach rozwojowych kolei w Polsce

Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury o stanie i potrzebach rozwojowych kolei w Polsce

23 stycznia 2021 | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

W ramach debaty na temat "Stanu i Potrzeb Rozwojowych Kolei w Polsce" zainicjonowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego  głos w dyskusji zabrał Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, prezentując  Materiał Informacyjno - Programowy, w którym w sposób usystematyzowany przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia inwestycyjne i przewozowe kolei oraz wskazana została  lista przedsięwzięć rozwojowych aktualnie realizowanych i planowanych do podjęcia w najbliższych latach.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W pierwszych słowach opracowania autorzy piszą, iż na przestrzeni ostatnich lat Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego, jak również odnowy parku taborowego. Realizowano zadania polegające przede wszystkim na poprawie stanu technicznego linii kolejowych, budowie bezkolizyjnych skrzyzowań, modernizacji i zakupie nowoczesnego taboru, wdrażaniu systemów zapewniających interoperacyjność sieci, budowie terminali intermodalnych oraz modernizacji i budowie infrastruktury dworcowej.

Realizacja tego etapu modernizacji kolei w Polsce była możliwa głównie dzięki ustanowieniu od 2011 roku programów inwestycyjmych - "Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015" oraz w 2015 roku "Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023" (KPK).

W dalszych częściach opracowania omawiane są najważniejsze programy już realizowane oraz wyzwania stojące przed branżą kolejową w Polsce w najbliższych latach.

Zachęcamy do zapoznania się z całością tego materiału, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.