Nowe perony powstają na stacjach kolejowych w Solcu Wielkopolskim i Łęce Opatowskiej

Nowe perony powstają na stacjach kolejowych w Solcu Wielkopolskim i Łęce Opatowskiej

23 kwietnia 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

W Solcu Wielkopolskim i Łęce Opatowskiej na linii Poznań – Kluczbork rozpoczęła się budowa nowych peronów. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów. Przewidziano wiaty i nowe oświetlenie. Poprawę warunków zapewnia ogólnopolski projekt wart ok. 100 mln zł współfinansowany ze środków POIiŚ.

Przystanek Solec Wielkopolski. Fot. PKP PLKFot.

Niskie perony w Solcu Wielkopolskim i na stacji Łęka Opatowska zostaną zastąpione nowymi. Wykonawca rozpoczął już prace. Ustalono organizację ruch dla wywozu i dostawy materiałów. Demontowane są stare konstrukcje. Ciężki sprzęt przygotowuje teren pod budowę nowych peronów. Układane są pierwsze betonowe elementy ścian.

Nowe, bardziej dostępne perony ułatwią podróże. Szczególnie zwrócono uwagę na zapewnienie dostępności pasażerom mającym trudności z poruszaniem się. Osobom niewidomym pomogą ścieżki naprowadzające. Komfort zwiększą nowe wiaty oraz ławki. Przewidziano jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Rozkłady jazdy wraz z informacjami przydatnymi w podróży zostaną umieszczone w przeszklonych gablotach.

Przebudowa peronów połączona jest z dodatkowymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa. W Solcu Wielkopolskim będzie nowy chodnik i remont pobliskiego przejazdu kolejowo-drogowego. W Łęce Opatowskiej przebudowane przejście w poziomie szyn zostanie dodatkowo zabezpieczone labiryntem. W obu miejscowościach na dojściach do peronów przewidziano nowe oświetlenie. Łączenie podróży koleją i rowerem ułatwią stojaki rowerowe. Na przebudowywanych stacjach wymieniane są tory obok peronów.

Solcu Wielkopolskim podróżni skorzystają z nowego peronu jeszcze w czerwcu. W Łęce Opatowskiej – ze względu na większy zakres przebudowy, prace zakończa się w sierpniu. Przebudowa peronów nie ogranicza korzystania z podróży.  Dostępne są sąsiednie, już przebudowane perony.

Korzystne zmiany dla podróżnych  to efekt realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”.

Inwestycja warta ok. 100 mln zł z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do końca 2022 r. umożliwi przebudowę 22 peronów w 15 miejscowościach.

W Wielkopolsce dostęp do kolei zwiększa się na 6 stacjach i przystankach linii Poznań – Kluczbork: oprócz Solca Wielkopolskiego i Łęki Opatowskiej, także w Słupi, Pierzchnie. W Kępnie, będą także windy. Od ubiegłego roku z wyższego standardu korzystają już podróżni w Domaninie na południu regionu.

W kujawsko-pomorskim modernizacja obejmie 15 peronów między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim, m.in. w Gniewkowie i Zieleniu. Warunki podróży już poprawiły się w Książkach, Suchatówce i Turznie, gdzie docelowo przebudowane zostaną także sąsiednie platformy.

W województwie łódzkim dostępniejszy peron powstanie na przystanku Wolbórka na linii Warszawa Zachodnia – Katowice.