Kolejni graficiarze ujęci przez funckjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Kolejni graficiarze ujęci przez funckjonariuszy Straży Ochrony Kolei

02 czerwca 2021 | Źródło: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
PODZIEL SIĘ

Dnia 30.05.2021r. funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi ujęli na gorącym uczynku sprawców namalowania graffiti – trzech mężczyzn i kobietę. Jak się później okazało kobieta była poszukiwana do odbycia kary w zakładzie karnym.

Fot. Straż Ochrony Kolei

W niedzielę 30 maja br.  służba dyżurna z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi otrzymała informację, że na szlaku Łódź Kaliska- Łódź Chojny na torach przebywają osoby postronne. Na miejsce niezwłocznie wysłany  został patrol SOK.

W czasie rozpoznania terenu funkcjonariusze SOK zauważyli 3 mężczyzn i jedną kobietę. Jeden z mężczyzn nanosił graffiti na betonowe ogrodzenie znajdujące się w niedalekiej odległości od czynnych torów kolejowych. Pozostałe osoby obserwowały, czy nikt się do nich nie zbliża. Na widok mundurowych sprawcy próbowali zbiec przez czynne tory kolejowe, jednak  funkcjonariusze SOK udaremnili ucieczkę ujmując całą czwórkę wraz dowodami rzeczowymi w postaci czterech toreb z farbami.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze SOK stwierdzili, że namalowany przez sprawców na ok. 15 mbetonowego ogrodzenia wzór graffiti jest taki sam, jak wzór graffiti nanoszonego na wagonach pociągów  POLREGIO  z wcześniejszych zgłoszeń o dewastacjach.  

Po przybyciu patrolu z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi okazało się, że ujęta przez funkcjonariuszy SOK kobieta jest poszukiwana do odbycia kary w zakładzie karnym.

Ujęci sprawcy zostali przekazani patrolowi Policji z OPP w Łodzi w celu przeprowadzenia dalszych czynności w sprawie.