Błąd w projekcie przyczyną wstrzymania prac przy przebudowie mostu kolejowego na Odrze w Opolu?

Błąd w projekcie przyczyną wstrzymania prac przy przebudowie mostu kolejowego na Odrze w Opolu?

23 lipca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Kurier Kolejowy informował w swoich raportach o szerokim froncie prac podjętych przy przebudowie linii kolejowej nr 132 między Opolem Groszowicami a Opolem Zachodnim. Prace na stacji Opole Główne gdzie powstał nowy peron pasażerski i na odcinku Opole Groszowice - Opole Zachodnie, gdzie kontrakt przewiduje przebudowę ok. 10 km torów i wymianę 26 rozjazdów są już ukończone lub daleko zaawansowane. Początkowo wysoka dynamika towarzyszyła przebudowie mostu nad Odrą, jednak od maja br. na budowie nic się nie dzieje, a prace utknęły w martwym punkcie. Jak się dowiedział Kurier Kolejowy prawdopodobną przyczyną przerwania prac mogą być błędy w dokumentacji projektowej.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Na początku listopada ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację odcinka linii Opole Groszowice – Opole Główne – Opole Zachodnie z wyłonioną w przetargu firmą INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Modernizacja na odcinku Opole Groszowice - Opole Zachodnie  wykonywana jest w oparciu o wcześniej wykonaną za kwotę 3,8 mln. zł. dokumentację projektową. Wykonawca przystąpił do realizacji prac zawartych w kontrakcie od połowy grudnia ubiegłego roku.

Dla zarządcy infrastruktury kluczowym zadaniem w tym projekcie jest rozbudowa kolejowej przeprawy przez Odrę. Obok obecnego mostu powstaje nowa, dodatkowa konstrukcja. Po zakończeniu prac, każdy z dwóch torów będzie na osobnym moście. Przebudowana przeprawa zwiększy przepustowość linii tym samym usprawniając przejazdy pociągów w obrębie Opola i na międzynarodowej trasie kolejowej E30.

Gotowy przyczółek na Zaodrzu (22.03.2021r.). Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

 

Gotowy przyczółek na Zaodrzu (23.07.2021r.). Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

Wczesną wiosną  rozpoczęły się  prace przy budowie przyczółków (skrajnych podpór) nowej konstrukcji mostowej. Wkrótce i po stronie Zaodrza i od strony miasta przyczółki zostały wykonane.

Gotowy przyczółek i pale wbite na nadbrzeżu od strony miasta (23.07.2021r.).
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

 

22.03.2021r od strony Zaodrza na utwardzone, przygotowane do robót nadbrzeże wjechała palownica i przystąpiono do wbijania na głębokość 12 m rur osłonowych, ze środka których następnie mechanicznie miał być usunięty materiał ziemny, poczym do pustego wnętrza zamontowane miałobyć zbrojenie, ostatecznie zalane betonem. Po zakończeniu procesu technologicznego i wydobyciu rur osłonowych powstały pale, które miały stanowić oparcie dla fundamentów nowej konstrukcji powstającej obok obecnego mostu.

Praca palownicy na nadbrzeżu od strony Zaodrza. (22.03.2021r). Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

 

Zalane przez wodę pale na Zaodrzu (23.07.2021r.)
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

Niestety prace przy budowie nowej konstrukcji mostowej zostały wstrzymane z powodu bardzo poważnych błędów projektowych i ich ewentualne wznowienie nastąpi prawdopodobnie dopiero pod koniec roku. Już teraz należy liczyć się z dużymi opóźnieniami w przyjetym harmonogramie robót.

Tymczasem wykonawca INTOP Warszawa koncetruje się na kontynuacji innych możliwych do wykonaniu prac bądź też rozpoczęciu nowych:

  • zakończenie modernizacji torów biegnących od stacji Opole Główne do stacji Opole Groszewice
Widok na zmodernizowany odcinek torów Opole Główny - Opole Groszewice.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.
  • remoncie budynku administracyjnego PKP PLK, przeznaczonego na nową nastawnię Op.
Z lewej strony obecna, przeznaczona do wyburzenia nastawnia Op,
z prawej remontowany budynek administracyjny PKP PLK przeznaczony na nową nastawnię.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Remont budynku administracyjnego PKP PLK, przeznaczonego na nową nastawnię Op. Fot. Adam Kupniewski / PKP PLK
  • rozpoczęciu przebudowy torów nr 1 i nr 2 na stacji Opole Główne, przy jednoczesnym wzmocnieniu stropu przejścia podziemnego łączącego pereny 1 i 2.

 

Tory nr 1 i nr 2 na stacji Opole Główne, które wkrótce zostaną zamknięte dla ruchu.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Zejście do tunelu łączącego perony nr 1 i nr 2 na stacji Opole Główne.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Tunel łączący perony nr 1 i nr 2 na stacji Opole Główne.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Poczas remontu tunelu w 2012 roku, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków naprawione zostały ściany (wykonawca zdjął starą, zniszczona okładzinę z cegły klinkierowej i zastąpił ją nową cegłą). Wykonane zostało odwodnienie oraz izolacja ścian. Remont objął także posadzkę i schody do tunelu. Wykonano nową instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie. Koszt remontu zamknął się kwotą 350 tys. PLN

Inwestycja pod nazwą „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie w zakresie linii 132 od km 97,210 do km 101,100. realizowana jest w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility 2014 – 2020). Wartość umowy wynosi blisko 275 mln zł (netto), a termin realizacji to 28 miesięcy.