Janusz Piechociński: O Kazachstanie w 30 rocznicę Niepodległości

Janusz Piechociński: O Kazachstanie w 30 rocznicę Niepodległości

25 września 2021 | Autor: Janusz Piechociński | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W latach 2012-2015 jako wicepremier i minister polskiej gospodarki, współprzewodniczący Międzyrządowej Komisji ds..Współpracy Gospodarczej Polska Kazachstan a od 2016 jako prezes Izby Polska Azja na bieżąco szczególnie na poziomie bezpośrednich relacji firm polskich i kazachskich monitoruję postępy w rozwoju Państwa i Gospodarki Kazachstanu.

Stolica Kazachstanu - Astana. Fot. pl.wikipedia.org

W 30 lat powstało sprawne państwo, z coraz lepiej funkcjonującym demokratycznym systemem politycznym i coraz silniejszą pozycją samorządu, budujące społeczeństwo obywatelskie. To kraj zasługujący na szacunek za odpowiedzialną politykę międzynarodową i wnoszący dużo stabilności w regionie Azji Centralnej.

Kazachstan dziś to Kraj w połowie pierwszej światowej setki pod względem wielkości PKB na świecie z wielkim potencjałem surowcowym i przetwórczym, lider gospodarczy Azji Centralnej z olbrzymim i coraz lepiej wykorzystywanym potencjałem transportowym w relacjach Azja UE. 

Podjęte gospodarcze reformy przynoszą wymierne efekty w Index of Economic Freedom w 2020 roku Kazachstan uplasował się na 39. miejscu pod względem wskaźnika wolności gospodarczej, awansując o 20 pozycji w porównaniu do 2019 roku

W 2020 r. w Kazachstan pozyskał 17 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych W ciągu ostatnich 10 lat coroczny napływ inwestycji mieścił się w granicach 22-24 mld USD.

Mimo pandemii sektor przemysłowy Kazachstanu miał  stabilny wzrost wskaźników 2020 r. Wzrost w branży przetwórczej wyniósł 3,9%, przy czym tylko w sektorze maszynowym odnotowano wzrost aż o 16%. Hutnictwo metali kolorowych zwiększyło produkcję o 2,8%, a hutnictwo żelaza - o 4,1%. Branża farmaceutyczna odnotowała przyrost produkcji aż o 47%, przemysł lekki – o 15%, materiałów budowlanych o 1,8% W porównaniu do 2019 roku, w roku 2020 wartość detalicznego e-commerce wzrosła o 82%. Powodem tego przyrostu jest pandemia, ale eksperci uważają, że trend wzrostu utrzyma się również w kolejnych latach.

Polska oferta i udział w modernizacji kazachskiej wsi i rolnictwa, przemysłu przetwórczego, sektora energetycznego, telekomunikacji i IT dla Kazachstanu jest bardzo interesująca. Oferujemy sprawdzone w polskiej praktyce technologie wysokiej jakości, po konkurencyjnej cenie, a także dzisiaj polskie firmy są gotowe do inwestycji w Kazachstanie czy uruchomienia produkcji na cała Azję Centralną z kazachstańskim Partnerem. W tym obszarze na co dzień współpracujemy z Ambasadą Kazachstanu Polsce, tworzymy także jako Izba Polska Azja nowe warunki dla ekspansji kazachskich firm, szczególnie małych i średnich na rynek  Unii Europejskiej. W Centrum Polska Azja GD Poland ruszy wkrótce centrum ekspozycyjno - sprzedażowe produktów z Kazachstanu a polskie firmy e-commerce uruchomia ich sprzedaż do Europy Zachodniej.

Co dla Polski i polskiej gospodarki ważne Kazachstan dostrzega  kluczową pozycję naszego kraju w euroazjatyckim lądowym transporcie. Wystarczy przypomnieć wypowiedz  Prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajewa dla członka Izby Polska Azja  Redakcji Transport Menagera: „Dla Kazachstanu bardzo ważna jest rola Polski, jako jednego z głównych uczestników korytarza tranzytowego z Azji do Europy. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni na możliwość rozwoju relacji z Polską w tym zakresie i postrzegamy ten kraj jako główną bramę lądową do krajów Europy Zachodniej, co czyni nasze państwa głównym ogniwem łączącym w łańcuchu dostaw towarów z Azji do Europy i w drugą stronę.”

Fot. Koleje Kazachstańskie

Przez terytorium Kazachstanu przebiega pięć szlaków kolejowych i sześć międzynarodowych szlaków samochodowych, które łączą Chiny i inne kraje azjatyckie z Europą i Bliskim Wschodem. W XXI wieku Kazachstan odgrywa kluczową rolę w tworzeniu Nowego Jedwabnego Szlaku. Eksperci obliczyli, że dziś, w roku 30-lecia niepodległości Kazachstanu, na kraj ten przypada 70% lądowego ruchu tranzytowego z Chin do Europy i odwrotnie. Dodamy do tego, ze 92 % kontenerów drogą lądową z Azji wjeżdża do UE poprzez Polskę  i już wiadomo o jakim potencjale współpracy mówimy. W obecnej sytuacji bardzo wysokich cen frachtów i niepewności dostaw pilnie pracujemy nad zwiększeniem wydolności transportu kolejowego a nawet wspólnym uruchomieniu połączeń do granic Chin transportem samochodowym. Jest wiec wielki potencjał do współpracy, którego nie można zmarnować. warto wiec kibicować władzom i społeczeństwu Kazachstanu w dobrej modernizacji Kraju i szukać także nowych obszarów współpracy. Zapraszam na organizowane przez PAIH 5 października Forum Biznesowe Polska Kazachstan a po pandemii do Kazachstanu aby obejrzeć wielkie walory turystyczne tego Kraju.

 

Janusz Piechociński

Prezes

Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja.