Połowa Leo Express jest już własnością hiszpańskich kolei, Szwedzi również kupili udziały.

Połowa Leo Express jest już własnością hiszpańskich kolei, Szwedzi również kupili udziały.

02 grudnia 2021 | Źródło: zdopravy.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Hiszpańskie koleje państwowe Renfe sfinalizowały wejście w czeskiego przewoźnika Leo Express. Do wcześniej ogłoszonej transakcji dodano jeszcze jedną, szwedzką firmę EuroMaint, która wchodzi w skład Grupy CAF. Udział Leoša Novotnego w spółce spadł tym samym poniżej 44%.

 

Fot. Leo Express

O ile zakup akcji Renfe został ogłoszony latem, o tyle wejście szwedzkiego inwestora jest nowością. "Kolejne pięć procent trafiło do EuroMaint, szwedzkiej firmy, która świadczy usługi inżynieryjne i serwisowe dla sektora transportu kolejowego" - powiedział rzecznik Leo Express Emil Sedlařík.

Hiszpańska spółka państwowa Renfe Railways posiada połowę udziałów w Leo Express, reprezentowanych przez 13 528 309 akcji. Szwedzka firma EuroMaint objęła 5% udziałów w spółce, w sumie 1 352 831 akcji. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej 13,35 CZK za sztukę. Partnerzy wnieśli w ten sposób do spółki prawie 200 milionów koron. Leo Mobility Leoš Novotný Jr posiada 11.991.838 akcji o wartości 119.918.380 CZK, co stanowi 44,3% udział w spółce. Pozostała część należy do akcjonariuszy mniejszościowych. Całkowita wartość kapitału zakładowego wynosi obecnie 270 566 180 CZK, a więc wartość nominalna została zwiększona o 150 milionów CZK. "Partnerzy wnieśli w ten sposób do spółki prawie 200 mln koron" - dodał Sedlařík.

"Dzięki pozyskaniu silnych partnerów Leo Express przygotowuje się do dalszego rozwoju i poszukuje nowych tras, na których mógłby obsługiwać połączenia w Czechach i za granicą. Jednocześnie utrzymuje działalność komercyjną na dotychczasowych liniach, a także w ramach obowiązku użyteczności publicznej w Orlicy" - poinformował przewoźnik w komunikacie prasowym.

Renfe już wcześniej twierdziło, że zakup udziałów w Leo Express jest częścią jego ekspansji zagranicznej. Oprócz marki, nabędzie również licencje na działalność w Czechach, Polsce, Niemczech i na Słowacji.