Wzrosło znaczenie przewozów towarowych realizowanych przez port w Helsinkach dla Finlandii

Wzrosło znaczenie przewozów towarowych realizowanych przez port w Helsinkach dla Finlandii

17 stycznia 2022 | Źródło: Port of Helsinki
PODZIEL SIĘ

W 2021 r. przez Port Helsinki przewieziono łącznie 14,4 mln ton towarów (+8% w stosunku do 2020 r.), a ruch ładunków zjednostkowanych osiągnął rekordowy poziom. Wyjątkowe okoliczności tylko potwierdziły znaczenie, jakie dla Finlandii ma ruch towarowy transportowany przez Port Helsinki. W ruchu pasażerskim wpływ pandemii był jeszcze bardziej widoczny w porównaniu z rokiem poprzednim, co przejawiało się spadkiem liczby pasażerów.

 

Fot. Port of Helsinki

- W tym roku zaobserwowano dwie różne tendencje. Ruch towarowy dobrze otrząsnął się z załamania spowodowanego przez COVID-19. Odnotowaliśmy silny wzrost w ruchu pojazdów kołowych, a Helsinki wzmocniły swoją pozycję w porównaniu z konkurencyjnymi portami" - mówi Ville Haapasaari, prezes zarządu Portu Helsinki.
- Jeśli jednak chodzi o ruch pasażerski, rok był jeszcze gorszy niż przewidywano, mimo że jesienią poziom podróży statkami znów nieco wzrósł.

Wzrost ruchu zestawów kołowych

W drugim roku trwania pandemii ruch towarowy w porcie w Helsinkach również utrzymywał się na wysokim poziomie, co przyczyniło się do zapewnienia dostępności towarów konsumpcyjnych oraz surowców i materiałów potrzebnych m.in. do prowadzenia działalności przemysłowej również w Finlandii w tych wyjątkowych okolicznościach. 

W Helsinkach wpływ zakłóceń w światowym ruchu morskim, takich jak blokada Kanału Sueskiego w marcu, niedobór kontenerów i duży wzrost cen ładunków kontenerowych, był widoczny przede wszystkim we wzroście ilości ładunków przewożonych na naczepach. 

Łączny ruch towarowy Grupy Port of Helsinki wyniósł 14,4 mln ton (+8%), z czego 6,6 mln ton stanowił import, a 7,7 mln ton eksport.

Większość towarów transportowanych przez port w Helsinkach to ładunki zjednostkowane dla fińskiego handlu zagranicznego, czyli ładunki przewożone na samochodach ciężarowych, przyczepach i kontenerach. Ilość ładunków zjednostkowanych osiągnęła w 2021 r. rekordowy poziom 12,1 mln ton (+9,2%). Wielkość ładunków przewożonych na ciężarówkach i przyczepach oraz w kontenerach wyniosła odpowiednio 8,4 mln ton (+15,5%) i 467 tys. TEU.

Ruch pasażerski był zmniejszony.

W drugim roku pandemii Finlandia nadal nakładała surowe ograniczenia w podróżowaniu. Kontrola na granicach wewnętrznych w unijnej strefie Schengen zakończyła się 25 lipca 2021 r., ale została wznowiona 28 grudnia.

W tej długotrwałej trudnej sytuacji port w Helsinkach kontynuował swoje wysiłki na rzecz zapewnienia jak największego bezpieczeństwa podróży w ścisłej współpracy z firmami żeglugowymi, władzami i innymi grupami interesu.

W 2021 r. łączna liczba pasażerów, którzy przewinęli się przez port w Helsinkach, wyniosła 3 749 000. 
W ruchu liniowym przewieziono 3,7 mln pasażerów, czyli wyraźnie mniej niż liczba pasażerów odnotowana w pierwszym roku pandemii, która zmniejszyła się o 21,4%. 
Jak zwykle większość pasażerów, 3,2 mln (-23%), podróżowała na trasie Helsinki - Tallin.