Ruch kolejowy w porcie w Göteborgu na rekordowo wysokim poziomie

Ruch kolejowy w porcie w Göteborgu na rekordowo wysokim poziomie

12 lutego 2022 | Źródło: Port of Göteborg
PODZIEL SIĘ

Zapowiada się, że wzrost ruchu kolejowego w porcie w Göteborgu będzie kontynuowany - padł nowy rekord w ilości ładunków przewożonych koleją przez port. W roku 2021 przeładowano około 458.000 TEU - to najwyższy roczny wynik w 400-letniej historii portu.

Fot. Port of Göteborg

W roku 2021 wolumen kolejowy osiągnął 458.000 TEU, co oznacza wzrost o 9 procent w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten można częściowo przypisać wprowadzeniu czterech nowych połączeń wahadłowych, łączących port z Piteå, Gävle, Fiskarheden i Jönköping.

Rozszerzono również istniejący system, zwiększając liczbę kursów i zapewniając jeszcze wyższy wskaźnik załadunku. Na czele listy kierunków znalazł się Falköping, gdzie ruch wzrósł o 27 procent, a następnie Nässjö i Karlstad z 19-procentowym wzrostem.

Każdy chce wozić pociągiem 

"W porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat zainteresowanie jest znacznie większe i obecnie każdy chce jeździć pociągiem. Wynika to w dużej mierze z dużej przepustowości, jaką może zaoferować tylko transport kolejowy oraz z rosnącej świadomości ekologicznej nabywców transportu. Kolej jeszcze bardziej zwiększyła swoją przewagę nad transportem drogowym po gwałtownym wzroście cen oleju napędowego i braku kierowców, który stał się coraz bardziej widoczny podczas pandemii", powiedział Antti Laakso, starszy kierownik ds. rozwoju logistyki w Zarządzie Portu w Göteborgu.

W ciągu ostatnich 20 lat port realizował długoterminową strategię mającą na celu konsolidację i rozbudowę struktury kolejowej w porcie po wprowadzeniu koncepcji Railport Scandinavia. Odbyło się to w ścisłej współpracy z różnymi firmami i organizacjami, w tym ze Szwedzkim Urzędem Transportu i operatorami terminali.

"System stał się bardziej spójny wraz z rozbudową i modernizacją linii portowej, która biegnie aż do nabrzeża. Wewnątrz portu wydajność operacyjna wzrosła dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom w urządzenia przeładunkowe połączone z koleją, a w szczególności dzięki skupieniu się przez APM Terminals na obsłudze kolejowej terminalu kontenerowego. To jeszcze bardziej wzmocniło naszą pozycję na rynku" - powiedział Antti Laakso.

Wzrósł również udział kolejowych przewozów kontenerowych. Obecnie ponad 60 procent ładunków kontenerowych przewożonych przez port jest transportowanych koleją - o czym większość dużych portów międzynarodowych może tylko pomarzyć.

Zarząd portu w Göteborgu mocno wierzy w dalszy rozwój kolejowego transportu towarowego. Oczekuje się, że w nadchodzącym roku liczba przeładowanych kontenerów przekroczy 500.000. Mimo to nie zabraknie wyzwań. Przewoźnicy kolejowi spodziewają się znacznego nacisku ze strony nabywców transportu, a przepustowość szwedzkiej sieci kolejowej będzie musiała się szybciej zwiększać, aby sprostać zapotrzebowaniu.

"Od dawna panuje powszechna zgoda co do tego, że rozwój kolejowego transportu towarowego jest korzystny dla środowiska i konkurencyjności szwedzkiego przemysłu. W kompetencjach Szwedzkiej Administracji Transportowej leży nadanie przewozom towarowym wyraźniejszego priorytetu i jest to niezwykle ważne, aby tak się stało, jeśli ma się utrzymać obecny trend do dbałości o klimat" - powiedział Antti Laakso.