ArcelorMittal podaje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022

ArcelorMittal podaje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022

05 maja 2022 | Źródło: ArcelorMittal
PODZIEL SIĘ

ArcelorMittal (dalej: “ArcelorMittal” lub “Spółka”) (MT (Nowy Jork, Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), wiodąca w świecie spółka w branży stalowo-węglowej ogłosiła dzisiaj wyniki 1,2 za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022.

Fot. ArcellorMittal

Najważniejsze wydarzenia 1 kwartału 2022:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Ochrona zdrowia i dobrostanu naszych pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem Spółki; współczynnik LTIF wyniósł 0,69x w 1Q 2022
 • Sytuacja w Ukrainie: Na początku wojny na Ukrainie Spółka ogłosiła zawieszenie działalności w celu ochrony swoich pracowników i majątku. Od tego czasu powoli wznowiliśmy działalność i obecnie jeden z trzech wielkich pieców ponownie pracuje18.
 • Wyniki finansowe: Dochód operacyjny 1Q 2022 wyniósł 4,4 mld USD (w porównaniu z 4,6 mld USD 4 w 4Q 2021) oraz EBITDA na poziomie 5,1 mld USD w 1Q 2022 (w porównaniu z 5,1 mld USD w 4Q 2021)
 • Zwiększona wartość akcji: Podstawowy EPS w 1Q 2022 na poziomie 4.28 USD/akcję wzrósł +9,0% w porównaniu z 4Q 2021, co wskazuje na ROE19 w wysokości 36%; wartość księgowa kapitału na akcję 16 wzrosła do 57 USD/akcję
 • Kondycja finansowa: Spółka zakończyła 1Q 2022 z długiem brutto w wysokości 8,7 mld USD; dług netto obniżył się do 3,2 mld USD (w porównaniu z 4,0 mld USD na koniec 2021)
 • Wyższy dochód netto: 4,1 mld USD w 1Q 2022 (w porównaniu z 4,0 mld USD w 4Q 2021) w tym udziały JV i zysk netto z jednostek stowarzyszonych w wysokości 0,6 mld USD (w porównaniu z 0,4 mld USD w 4Q 20215)
 • Wysoki poziom generowania wolnych przepływów pieniężnych: Spółka wygenerowała 1,5 mld USD wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w 1Q 2022 (2,0 mld USD środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej pomniejszone o Capex w wysokości 0,5 mld USD oraz dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym) pomimo inwestycji w wysokości 2,0 mld USD w kapitał obrotowy, odzwierciedlających czynniki sezonowe i rynkowe (wyższe ceny sprzedaży i surowców)
 • Platforma dla stałych zwrotów kapitału: Spółka zapowiada zwiększenie programu skupu akcji własnych w 2022 r. do 2,0 mld USD (z czego 1,0 mld USD sfinalizowano 25 kwietnia 2022 r.) oprócz dywidendy bazowej w wysokości 0,38 USD na akcję, która zostanie wypłacona w czerwcu 2022 r.
 • Wiodąca rola w branży w zakresie globalnych działań na rzecz klimatu:
  • W kwietniu 2022 r. Spółka podpisała umowę nabycia 80% udziałów w światowej klasy zakładzie żelaza brykietowanego na gorąco („HBI”) Voestalpine zlokalizowanej w Teksasie
  • Spółka nawiązała strategiczne partnerstwo w zakresie energii odnawialnej z Greenko Group w Indiach i zapowiedziała inwestycję wartości 0,6 mld USD w budowę 975 MW mocy słonecznej/wiatrowej
 • Zapewnienie wzrostu strategicznego w celu wsparcia wyższych zrównoważonych zwrotów
  • Dążenie do osiągnięcia pełnej mocy produkcyjnej walcowni gorącej o wydajności 2,5 mln ton w Meksyku postępuje dobrze
  • Strategiczna koperta nakładów inwestycyjnych (w tym projekt OZE w Indiach) wzrosła do 3,65 mld USD do wydania w latach 2021-2024 (z czego do tej pory wydano 0,25 mld USD)17; prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych na rok 2022 pozostają na niezmienionym poziomie 4,5 mld USD

Komentarz Adityi Mittala, dyrektora generalnego ArcelorMittal:

"Wojna na Ukrainie położyła się cieniem na wynikach pierwszego kwartału. Skupiamy się na zapewnieniu wsparcia 26 tysiącom naszych współpracowników i ich społecznościom w tych niezmiernie trudnych czasach.

Pomimo tych okoliczności, dodatkowo pogorszonych przez rosnącą presję inflacyjną na całym świecie, ArcelorMittal osiągnął dobre wyniki w pierwszym kwartale. Świadczy to o prężności naszego modelu biznesowego, charakteryzującego się różnorodnością geograficzną, zróżnicowaniem produktów oraz integracją pionową.

Konsekwentna realizacja naszej strategii w dalszym ciągu przyczynia się do osiąganych przez nas wyników. Zatwierdziliśmy ukierunkowane inwestycje wspierające nasze plany dekarbonizacji i nadal finansujemy projekty o wysokiej stopie zwrotu na rozwijających się rynkach. Osiągamy to bez uszczerbku dla bilansu spółki oraz zysków dla akcjonariuszy.

Warunki rynkowe są obecnie dobre, chociaż przewidujemy, że w tym roku jawne zużycie stali zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem 2021. Niemniej jednak, nie ulega wątpliwości, że długoterminowe perspektywy dla rynku stali są zasadniczo pozytywne. Optymizmem napawa skupienie się Chin na dekarbonizacji oraz zniesienie ulg w podatku VAT na eksport stali, a także działania podejmowane przez rządy w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z nieuczciwym handlem. Wiemy też, że stal będzie odgrywać kluczową rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę bezemisyjną i o obiegu zamkniętym - nie da się jej niczym zastąpić."