Marcin Trzaska: Technologia VR/AR stała się obecnie głównym nurtem szkoleń firmowych

Marcin Trzaska: Technologia VR/AR stała się obecnie głównym nurtem szkoleń firmowych

10 maja 2022 | Autor: Marcin Trzaska | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Szacuje się, że przedsiębiorstwa, które wdrożyły technologię szkoleń opartą na VR/AR mogą skrócić czas szkoleń swoich pracowników aż o 75 procent.

Fot. Archiwum autora

Szkolenia w rzeczywistości wirtualnej są przyszłością dla dużych organizacji gospodarczych. Szczególnie jeżeli jakaś firma chce się zaliczać do gospodarki 4.0. To również przyszłość dla działów szkoleń i HR przedsiębiorstw z sektora infrastrukturalno-transportowego szczególnie w zakresie umiejętności operacyjnych, procedur bezpieczeństwa oraz technik konserwacji i utrzymania.

Josh Bersin założyciel „Josh Bersin Company” wiodącej firmy badawczej z zakresu szkoleń, zarządzania talentami i HR, który z bliska obserwuje procesy szkoleniowe realizowane przy użyciu technologii VR w Stanach Zjednoczonych w jednym z ostatnich swoich tekstów stwierdził jednoznacznie, że rzeczywistość wirtualna stała się obecnie głównym nurtem szkoleń firmowych.

Jako przykład podaje między innymi szkolenia realizowane przy użyciu VR/AR przez Bank of America, który w ten sposób przeszkolił 50 000 pracowników oraz MGM Records, które wykorzystuje technologię VR/AR do procesów rekrutacyjnych i szkoleń nowozatrudnionych pracowników.

W Europie również łatwo znaleźć przykłady szkoleń tego typu i to bezpośrednio z naszego „kolejowego podwórka”. Belgijski producent oprogramowania symulacyjnego wdrożył u tamtejszego zarządcy infrastruktury kolejowej, firmie Infrabel, kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe oparte na technologiach rzeczywistości wirtualnej. W Akademii Infrabel zbudowano charakterystyczne niebieskie pudełko zwane „cave symulator”, w którym szkolą się pracownicy belgijskiego zarządcy infrastruktury kolejowej z zakresu obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Oczywiście z wykorzystaniem technologii VR.

 

Źródło : Infrabel/Transurb

 

W Hiszpani z kolei, firma ADIF - zarządca infrastruktury kolejowej, już kilka miesięcy temu zleciła budowę podobnego centrum szkoleniowego za kwotę około 1 miliona dolarów. W Walencji powstanie sala o powierzchni 250 m2, która będzie wykorzystywana do szkolenia personelu w realistycznych środowiskach dla wielu użytkowników jednocześnie.

Na polskiej kolei prekursorem tego typu rozwiązań jest PKP Energetyka ze swoim poligonem szkoleniowym w Słotwinach koło Koluszek, który działa już od kilku lat a w zeszłym miesiącu w świat szkoleniowego VR-u dumnie wkroczył koncern KGHM, który w Hucie Miedzi Głogów rozpoczął szkolenia przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości. Pracownicy tego oddziału KGHM, przy pomocy specjalnych gogli i padów, trenują zachowania i procedury dotyczące funkcjonowania pieców hutniczych. W wirtualnej rzeczywistości pracownik krok po kroku jest informowany o zagrożeniach i możliwych sytuacjach awaryjnych. Równocześnie w aplikacji pojawiają się komunikaty o tym, co w sytuacji zaistnienia ryzyka należy zrobić. KGHM już zapowiedział rozwój tego projektu szkoleniowego o symulacje prac na wysokościach.

 

Źródło : KGHM

 

Polskie firmy technologiczne specjalizujące się w produkcji rozwiązań VR/AR są gotowe na nadejście ery rzeczywistości wirtualnej. Również w zakresie wykorzystania tej technologii w sektorze infrastruktury transportowej i transportu.

Dla przykładu jeden z głównych dostawców rozwiązań symulacji szkoleniowych na polski środkowo europejski rynek transportu szynowego jest w trakcie realizacji kilku projektów, które już niedługo będą mogły być wykorzystywane do szkoleń w technologii VR/AR. Są to przede wszystkim :

 1. Innowacyjny trenażer edukacyjny z interaktywnymi modułami z zakresu prewencji społecznej
 2. Immersyjny system szkoleniowy dla personelu kolejowego wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości
 3. Opracowanie innowacyjnego stanowiska szkolenia i doszkalania operatora kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym
 4. Opracowanie systemu wspierającego szkolenie i pracę personelu serwisowego elektrowni wiatrowych, z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 5. Wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości w systemie szkolenia pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów przewożonych drogą powietrzną
 6. System wspomagania pracy osób wykonujących montaż, serwisantów i operatorów urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych(NOSP) bazujący na technologii rozszerzonej rzeczywistości
 7. System wirtualnego wsparcia procesów obsługi ładunków na terenie portów lotniczych, oparty na technologiach rozszerzonej rzeczywistości

Wygląda na to, że będzie z czego wybierać i na czym szkolić.

 

Marcin Trzaska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania marketingowego UW, Podyplomowego Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański.

 • Od kilkunastu lat związany z innowacyjnymi sektorami na polskim rynku kolejowym, takimi jak telekomunikacja, R & D oraz informatyka.
 • W latach 2001-2012 pełnił funkcje w Zarządach:
  • Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. (2001-2006),
  • Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa (2006-2008),
  • PKP Informatyka Sp. z o.o. (2008-2012)
 • Od 2013 roku prowadzi działalność doradczo-konsultingową, angażując się w szereg projektów z różnych dziedzin gospodarki. Między innymi : w latach 2013-2014 współpracował z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, w latach 2016-2017 kierował sektorem kolejowym w Qumak SA a od 2017 do 2019 odpowiadał za rozwój i projekty strategiczne w TK Telekom.
 • Oprócz pracy zawodowej zaangażowany w działalność społeczną związaną z organizacjami NGO działającymi w sektorze transportowo-infrastrukturalnym:
 • Jeden z pomysłodawców i założycieli, a od 2011 do 2015 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów MBA Sektora Kolejowego,
 • Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.