ArcelorMittal uruchamia Program Akcelerator XCarb™- wspiera przełomowe technologie i dekarbonizację

ArcelorMittal uruchamia Program Akcelerator XCarb™- wspiera przełomowe technologie i dekarbonizację

26 maja 2022 | Źródło: ArcelorMittal
PODZIEL SIĘ

ArcelorMittal rozpoczął dziś poszukiwania najlepszych firm i najlepszych pomysłów, skoncentrowanych na przełomowych technologiach, które mogą przyspieszyć dekarbonizację przemysłu stalowego. Zapraszamy przełomowe technologicznie start-upy na całym świecie do składania wniosków w konkursie o inwestycje z Funduszu Innowacji ArcelorMittal XCarb™. Celem tego funduszu jest inwestowanie do 100 mln dolarów rocznie w przełomowe technologie oraz dostęp do doradztwa i wiedzy ArcelorMittal w zakresie innowacji, badań i rozwoju, komercjalizacji technologii i mentoringu biznesowego.

 

Fot. ArcellorMittal

 

Zgodnie z filozofią ArcelorMittal „Inteligentna stal dla ludzi i planety”, Fundusz Innowacji XCarb™ inwestuje w firmy, które mogą przyspieszyć przejście na produkcję stali o niskiej, a ostatecznie zerowej emisji dwutlenku węgla, umożliwiając im szybszy rozwój i osiągnięcie odpowiedniej skali potrzebnej, aby ich technologie stały się komercyjnie opłacalne.

W tym roku finaliści konkursu zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich pomysłów podczas Dnia Akceleratora. Tym samym będą mieć szansę na uzyskanie wsparcia inwestycyjnego z funduszu na zwiększenie skali swoich pionierskich projektów i pomoc w dążeniu do obniżenia emisji w przyszłości. Oferowane wsparcie ma charakter nie tylko pieniężny – wnioskodawcy, którzy zwyciężą, będą mieli również dostęp do:

 • ogromnej wiedzy branżowej i porad,
 • wiodących w branży ośrodków badawczych i programów badawczo-rozwojowych w celu przyspieszenia rozwoju technologicznego,
 • doświadczenia w zakresie technologii, ochrony własności intelektualnej i globalnego rozwoju,
 • znaczącego zaplecza i wsparcia, umożliwiającego skalowanie i skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek.

Wnioskodawcy będą musieli być zarejestrowanymi przedsiębiorstwami typu start-up z koncepcjami komercyjnie skalowalnych technologii, które mają duży potencjał w zakresie dekarbonizacji produkcji stali. Start-upy mogą składać wnioski z dowolnego miejsca na świecie, ponieważ fundusz chce inwestować w najbardziej innowacyjną technologię w skali globalnej, aby wesprzeć proces dekarbonizacji ArcelorMittal. Zgłoszenia do pierwszej rundy należy składać do 20 czerwca. Więcej szczegółów na temat programu i sposobu składania wniosków jest dostępnych pod adresem https://corporate.arcelormittal.com/climate-action/xcarb/xcarb-innovation-fund/xcarb-accelerator-programme.

Składane zgłoszenia muszą dotyczyć jednej z siedmiu różnych domen technologicznych:

 1. Zakłócenia w hutnictwie (procesy i technologie)
 2. Odpady jako gaz lub biowęgiel (innowacyjne sposoby przetwarzania odpadów)
 3. Reformowanie gazów/Technologie przemiany gazów
 4. Rewolucyjne technologie wodorowe
 5. Wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla (w szczególności wychwytywanie dwutlenku węgla z przekształceniem w substancje chemiczne/paliwo lub trwała sekwestracja/mineralizacja)
 6. Długoterminowe technologie magazynowania energii na dużą skalę
 7. Technologie czystej energii

„Dzień Akceleratora”” odbędzie się w drugiej połowie lipca (data końcowa do ustalenia), a finaliści będą mieli okazję zaprezentować swoją firmę i zaprezentować pionierskie technologie w siedzibie ArcelorMittal w Londynie, przed panelem ekspertów branżowych.

Komentując, Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal, powiedział:

Potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest jednym z największych wymagań inwestycyjnych naszych czasów. Stal może wnieść ogromny wkład w dekarbonizację światowej gospodarki, a firma ArcelorMittal zobowiązuje się do przewodzenia wysiłkom naszej branży i przyspieszenia naszych postępów. Bardzo ważnym elementem jest postęp w rozwoju technologii i procesów, które są kluczowe dla transformacji naszej branży.”

Irina Gorbounova, dyrektor ds. Funduszu Inwestycyjnego XCarb™:

„Mamy już w trakcie opracowywania wiodący w branży pakiet technologii dekarbonizacji, ale zawsze szukamy dalszych możliwości przyspieszenia naszych postępów. Ten konkurs zapewnia nam ekscytującą platformę do zaangażowania się i wspierania najlepszych i najbardziej przyszłościowych  pomysłów, które mogą zdekarbonizować naszą branżę. Zwycięzcy odniosą ogromne korzyści - dostęp do potencjalnego finansowania, wsparcia komercyjnego i badawczego, niezrównanej wiedzy i sieci przemysłowych, których potrzebują, aby zwiększyć skalę swojego rozwoju. Nasz program daje start-upom możliwość wykorzystania pełnego potencjału ich technologii i zapewnienia, że ​​mają znaczący wpływ na naszą firmę, naszą branżę i świat jako całość.”

ArcelorMittal’s XCarb™ Fundusz na Innowację

Od uruchomienia w marcu ubiegłego roku, w ramach ArcelorMittal’s XCarb™ Funduszu Innowacji przeznaczono 180 mln dolarów na projekty i technologie, które wspierają dekarbonizację hutnictwa.

Do dzisiaj wsparcie zyskały cztery firmy rozwijające technologie w obszarach odnawialnej energii, przechowywania energii, recyklingu dwutlenku węgla oraz zielonego wodoru. Tymi firmami są:

 1. Heliogen, start-up zajmujący się energią odnawialną, który opracował rozwiązanie wykorzystujące pola luster, pełniących funkcję szkieł powiększających, aby przyciągać światło słoneczne.
 2. Form Energy, rozwijający przełomową technologię przechowywania energii.
 3. LanzaTech, koncentrująca się na przechwytywaniu gazów odpadowych z procesów hutniczych i zamienianiu ich na paliwa i substancje chemiczne.
 4. H2Pro, firma produkująca zielony wodór poprzez elektrolizę wody.

Dodatkowo, ArcelorMittal jako partner wiodący programu Catalyst firmy Breakthrough Energy, zobowiązał się do zainwestowania 100 mln dolarów w ciągu pięciu lat. Firma Breakthrough Energy, założona przez Billa Gatesa, angażuje się w rozwój technologii, których potrzebuje świat, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. Działania Breakthrough Energy obejmują instrumenty inwestycyjne, programy filantropijne, rzecznictwo polityczne i inne inicjatywy. Program Catalyst to nowy model i przykład tego, jak firmy, rządy i prywatne programy filantropijne mogą finansować, produkować i zapewnić szerokie zastosowanie nowych, czystych technologii.    

Więcej informacji o Funduszu Innowacji XCarb™, a także o tym, jak firmy mogą się ubiegać o udział w finale podczas Dnia Akceleratora, można znaleźć tutaj https://corporate.arcelormittal.com/climate-action/xcarb/xcarb-innovation-fund/xcarb-accelerator-programme