Koleje Słoweńskie nabędą 20 spalinowych lub 20 dwusystemowych zespołów trakcyjnych.

Koleje Słoweńskie nabędą 20 spalinowych lub 20 dwusystemowych zespołów trakcyjnych.

31 lipca 2022 | Źródło: Koleje Słoweńskie / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Koleje Słoweńskie (SŽ) rozpoczęły przetarg na zakup 20 pociągów dwusystemowych w postaci trzywagonowych pociągów dwusystemowych przystosowanych do eksploatacji z napędem spalinowym lub elektrycznym zasilanym prądem stałym o napięciu 3kV, albo trzywagonowych DMU, które w przyszłości mogą zostać przekształcone w pociągi dwusystemowe. Równolegle zarządca infrastruktury słoweńskiej SŽ-Infrastruktura 20.07.2022r. ogłosił przetarg na dostawę maksymalnie 25 dwuosiowych wagonów specjalnych do transportu sprzętu i materiałów do utrzymania infrastruktury.

Fot. Koleje Słoweńskie

Przedmiotem postępowania publicznego jest "Zamówienie na nowe zestawy pasażerskie dla potrzeb SŽ-Potniški promet, d.o.o.", które obejmuje:

  • 20 trzyczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym (DMU) do przewozów pasażerskich z możliwością modernizacji do taboru dwusystemowego (diesel+3kV DC) do eksploatacji w infrastrukturze kolei publicznych w Republice Słowenii. Modernizacja taboru do dwusystemowego (diesel+3kV DC do eksploatacji w infrastrukturze kolei publicznych w Republice Słowenii) musi być technicznie wykonalna i efektywna. Koszty modernizacji nie mogą przekroczyć 15% ceny wdrożenia DMU.

lub

  • 20 trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych połączonych napięciem 3 kV DC do eksploatacji na publicznej infrastrukturze kolejowej w Republice Słowenii.

Zakup obejmuje również certyfikację i uzyskanie licencji na eksploatację.

Nowe pociągi powinny mieć możliwość eksploatacji w Chorwacji i Austrii, w tym na trasach ze Słowenii do Villach, Klagenfurtu, Bleiburga i Grazu. Kontrakt będzie obejmował części zamienne, sprzęt do konserwacji, dokumentację i oprogramowanie, a także szkolenie pracowników SŽ w zakresie obsługi i konserwacji nowego taboru.

Przetarg będzie prowadzony jako otwarty konkurs ofert, a cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferty należy składać w SŽ do 21 września.

Oprócz narodowego przewoźnika kolejowego również zarządca słoweńskiej infrastruktury kolejowej SŽ-Infrastruktura zdecydował się na zakup taboru i ogłosił przetarg na dostawę maksymalnie dwudziestu pięciu dwuosiowych wagonów specjalnego przeznaczenia. Pojazdy te służyłyby do transportu sprzętu i materiałów do utrzymania infrastruktury. Wagony muszą spełniać unijne normy hałasu i być przystosowane do użytkowania w całej UE. Termin składania ofert upływa 21 września. Ocena nie będzie oparta wyłącznie na cenie.