Port Gdańsk na II miejscu na Bałtyku

Port Gdańsk na II miejscu na Bałtyku

24 sierpnia 2022 | Źródło: Port Gdańsk
PODZIEL SIĘ

"Pokonaliśmy rosyjski Port Primorsk i jesteśmy na drugim miejscu na Bałtyku w przeładunkach ogółem. Udało nam się też utrzymać pierwsze miejsce w przeładunkach kontenerów. Absolutnie rekordowy był lipiec - padło historyczne 5,8 mln ton miesięcznie. Mamy realną szansę zakończyć ten rok na poziomie ponad 60 mln ton" - wyjaśnia Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

 

Port Gdańsk na II miejscu na Bałtyku
Fot. Port Gdańsk

 

Od stycznia do końca lipca br. w Porcie Gdańsk przeładowano ponad 36 mln ton towarów. To o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Niemal wszystkie grupy ładunkowe zanotowały wzrosty. Największy skok jest w drewnie - o 3150 proc. Znacznie wzrosły też przeładunki rudy - o 267 proc. Na plusie są surowce energetyczne. Węgiel wzrósł o blisko 67 proc., a paliwa płynne o ponad 39 proc. Spadki zanotowały jedynie inne masowe (kruszywa, siarka) – o 23 proc. Niewielka korekta jest w ładunkach drobnicowych (-0,4 proc.).

Po roku pandemicznym rynek cruise’owy uległ załamaniu. Ten rok przynosi pozytywną zmianę. Ze względu na wojnę w Ukrainie, w portach bałtyckich jest większy ruch statków wycieczkowych. Wynika to z decyzji armatorów - do rosyjskiego portu w Petersburgu nie zawijają obecnie jednostki pasażerskie. Gdański port ma zaawizowaną rekordową liczbę ponad 90 wycieczkowców do końca roku i szacuje, że przyjmiemy około 35 tys. turystów. Do końca lipca gościł 53 wycieczkowce, o 44 więcej niż przez cały ubiegły rok.

Porty - strategiczne dla kraju

Obecnie osiągane wzrosty operatorów portowych są bardzo dynamiczne, dlatego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. rozmawia o nowych projektach.
By obsłużyć rosnące potoki ładunków, zwłaszcza surowców energetycznych na potrzeby krajowe, oraz zbóż, rudy żelaza, wyrobów stalowych czy oleju słonecznikowego pod potrzeby eksportowe Ukrainy, niezbędne są dalsze inwestycje, w tym budowa placów składowo–magazynowych. Dzięki dywersyfikacji w grupach ładunkowych, jak też realizowanym przedsięwzięciom, port jest odporny na zawirowania rynkowe, co udowadnia stale rosnącymi przeładunkami. Jako przedsiębiorstwo o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, port musi być elastyczny i szybko reagować na potrzeby rynku.

 

Fot. Port Gdynia

 

ZMPG S.A. prowadzi obecnie intensywne prace inwestycyjno – remontowe, które ze względu na sytuację geopolityczną mają charakter priorytetowy, koncentrują się bowiem na przygotowaniu nowych terenów pod składowanie węgla, oraz na zapewnieniu pełnej ich dostępności do infrastruktury kolejowej. Zakończono już realizację utwardzeń terenów na powierzchni 100 000 m kw. i remontów kapitalnych torów o łącznej długości 1367 m. Do października br. mają być utwardzone kolejne tereny
pod składowanie i przeładunek węgla – o pow. 81 000 m kw. oraz wyremontowany odcinek 2072 m torów kolejowych.

Porty, to nie tylko koło zamachowe gospodarki narodowej w czasie pokoju, ale również gwarant bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i żywnościowego w czasie konfliktu zbrojnego, którego jesteśmy świadkami. Stąd też wspólna inicjatywa Gaz-Systemu, ZMPG S.A. i Urzędu Morskiego, czyli budowa pływającego terminalu  regazyfikacji LNG typu FSRU.
To statek magazynujący gaz w stanie ciekłym i posiadający instalację zmieniającą surowiec z formy skroplonej na gazową. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną dwa stanowiska do cumowania jednostek. Na ten cel z budżetu państwa wygospodarowano 856 mln zł. Budowa terminalu FSRU ma charakter priorytetowy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja ta bowiem przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

 

Fot. Port Gdańsk

 

Ponadto, Port Gdańsk we współpracy z operatorem, Portem Północnym, który realizuje przeładunki rudy oraz węgla na pirsie rudowym, stara się uzyskać zgodę na budowę kolejnej załadowni dla wagonów, aby transport towarów z portu przebiegał jeszcze sprawniej. Potencjał na burcie to 7,5 mln ton towarów rocznie. Kolejne miliony ładunków sypkich, w tym węgla, jest w stanie obsłużyć spółka PGE. Jest to możliwe dzięki zmodernizowanemu nabrzeżu Dworzec Drzewny, na którym spółka operuje, jak też inwestycjom w sprzęt przeładunkowy.

W związku z rosnącymi przeładunkami ropy naftowej, decyzję o rozbudowie podjął też Naftoport. Na terenie terminala powstanie dodatkowe stanowisko do przeładunku tych produktów. Wszystkie te inwestycje są strategiczne ze względu na bezpieczeństwo kraju, ale też zwiększają konkurencyjność portu i umacniają jego pozycję na arenie międzynarodowej.

 

Fot. Port Gdańsk