Szwajcarska Rada Federalna chce kontynuować "Rolling Road" do 2026 roku

Szwajcarska Rada Federalna chce kontynuować "Rolling Road" do 2026 roku

01 października 2022 | Źródło: www.bahnonline.ch / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

"Rolling Road" (Rola) przyczynia się do przeniesienia transportu towarowego przez Alpy na kolej. Chroni to klimat i środowisko oraz odciąża szwajcarską sieć dróg. Na posiedzeniu 30 września 2022 roku Rada Federalna przyjęła dyspozycję o kontynuacji Roli do końca 2026 roku.

Fot. Bahnonline.ch

 

"Rola" służy do transportu ciężarówek koleją przez Szwajcarię. Kierowcy podróżują w wagonie eskortowym. Dotychczasowe finansowanie wygasa z końcem 2023 roku. W ramach raportu o przesunięciu modalnym z 2021 roku Rada Federalna zaproponowała w listopadzie ubiegłego roku, aby po raz ostatni do końca 2028 roku finansować Rola kwotą około 20 mln CHF rocznie. Wniosek spotkał się z w dużej mierze pozytywną reakcją w procesie konsultacji. Jednak ze względów polityki finansowej Rada Federalna zdecydowała się na dalsze funkcjonowanie Roli tylko do końca 2026 roku. Zatwierdziła wysłanie do parlamentu niezbędnej poprawki do ustawy o zmianie ruchu towarowego i ram płatności.

Dzięki dalszejj kontynuacji projektu można uniknąć przesunięć z powrotem na drogi, a istniejący tabor specyficzny dla Roli może być wykorzystywany do końca swojego życia. Dotychczasowe transporty Rola mają być stopniowo przenoszone do bezobsługowych przewozów kombinowanych - m.in. dzięki zwiększonemu wykorzystaniu naczep z dźwigiem i nowym opcjom przeładunkowym.

Oświadczenie spółki RALpin (RAlpin AG z siedzibą w Olten to szwajcarska firma transportowa zajmująca się transportem kombinowanym z nadzorem. Jest to spółka eksploatująca "Rolling Road" (Rola) pomiędzy Fryburgiem Bryzgowijskim a Novarą): Rząd szwajcarski popiera kontynuację Ralpin's Rolling Highway do 2026 roku.
"Firma Ralpin AG jest zasadniczo zadowolona z dzisiejszej decyzji Rady Federalnej o kontynuacji budowy autostrady rolniczej między Freiburgiem (D) a Novarą (I) po 2023 roku. W ten sposób uznaje się znaczenie autostrady rolniczej dla przesunięcia modalnego około 80.000 samochodów ciężarowych rocznie oraz dla ochrony klimatu. Jednak na podstawie konsultacji przeprowadzonych zimą 2021/22 r. i większości odpowiedzi pozytywnych, Ralpin założył, że eksploatacja będzie kontynuowana i zostanie zakończona pod koniec 2028 r., przy czym zapotrzebowanie finansowe wyniesie około 100 mln CHF. Rozwiązanie to zostało opracowane w ścisłym porozumieniu z Federalnym Urzędem Transportu (FOT) i zaowocowało najlepszym stosunkiem kosztów do korzyści przy najniższej amortyzacji specjalnej, przy jednoczesnym uniknięciu nowych inwestycji. Ten wariant konsultacji pozostawiłby również wystarczająco dużo czasu na znalezienie środków towarzyszących dla kolejnego rozwiązania w zakresie transportu kombinowanego bez nadzoru."

W związku z podjętą obecnie przez Radę Federalną decyzją o zaprzestaniu działalności już w 2026 roku istnieje zagrożenie częściowego powrotu na drogi samochodów ciężarowych transportowanych obecnie w sposób przyjazny dla środowiska autostradą rolkową, ponieważ planowane przestawienie transportu samochodów ciężarowych na niestowarzyszony transport kombinowany nie może zostać osiągnięte w tak krótkim czasie. Wreszcie, usługa kolejowa RALpin zmniejsza dziennie ponad 5 kilometrów zatorów na mocno zatłoczonej szwajcarskiej sieci drogowej. Przewiduje się, że przyjęte ramy finansowe w wysokości 64 mln franków szwajcarskich nie będą wystarczające ze względu na wyższe koszty amortyzacji.

Ostateczna decyzja o czasie trwania kontynuacji "Rolling Road" należy do Parlamentu. W ostatnich konsultacjach dotyczących zmiany modalnej w marcu 2022 r. większość Krajowej Rady pozytywnie odniosła się do sensownej kontynuacji do 2028 r. RALpin popiera to stanowisko i oczekuje, że Krajowa Rada i Rada Państwa zajmą się wnioskiem w odpowiednim czasie, tak aby można było zawrzeć z dostawcami umowy na rok 2024 i lata następne oraz zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie po roku 2023.