Dla lepszych podróży koleją – zmiany na linii Warszawa - Otwock

Dla lepszych podróży koleją – zmiany na linii Warszawa - Otwock

02 grudnia 2022 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Będą lepsze podróże koleją i bezpieczniejsze przejścia przez tory. Budowane są nowe przejścia pod torami między Gocławkiem a Wawrem. Układane są szyny, podkłady i rozwieszana sieć trakcyjna. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt o wartości 422 mln zł netto, finansowany z udziałem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. PKP PLK

Inwestycja na linii otwockiej zwiększy atrakcyjność i dostępność kolei w aglomeracji i regionie oraz na trasach dalekobieżnych. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego.

Prace odbywają się przy utrzymaniu dwutorowego ruchu kolejowego, co zapewnia wybudowany bajpas torowy na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. 

 

Na stacji Warszawa Wawer budow ane jest przejście podziemne. Umocniono podłoże, ustawiane będą ściany i strop tunelu. Na wiosnę zaplanowano przebudowę peronu. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana.

Widać już część nowego peronu przystanku Warszawa Gocławek pod wiaduktem na ul. Marsa. Będzie przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron. Windy i schody ułatwią dostęp na wiadukt.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska peron zostanie przebudowany, odremontowana zostanie wiata przystankowa. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Kładka nad torami zostanie przebudowana i wyposażona w windy.

Między Warszawą Wschodnią a Warszawą Olszynka Grochowska będzie nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą. Będzie system informacji pasażerskiej. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i kliniki.

Od 5 grudnia rozpocznie się kolejna faza przebudowy kolektora na ulicy Kaczeńca przy stacji Warszawa Wawer. Wykonawca i zarządca drogi przygotowali objazdy dla mieszkańców. Prace w tym miejscu potrwają około 3 miesięcy. 

 

Dla podróżnych dostępna jest strona inwestycji, gdzie między innymi publikowane są aktualne zdjęcia przedstawiające postęp prac: http://www.warszawa-lublin.pl/.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer, o wartości ok. 422 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.