DB nie będzie stosować herbicydów do kontroli roślinności na torach

DB nie będzie stosować herbicydów do kontroli roślinności na torach

14 marca 2023 | Źródło: Deutsche Bahn / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dr Richard Lutz, prezes zarządu DB: "Dotrzymujemy słowa i w 2023 roku całkowicie zrezygnujemy ze stosowania glifosatu. W ten sposób w DB przejmujemy odpowiedzialność za przyjazną dla środowiska i klimatu ochronę torów. Po zbadaniu wielu alternatywnych metod cieszę się, że w przyszłości będziemy mogli polegać na ekologicznej alternatywie dla glifosatu."

 

Fot. Deutsche Bahn AG

 

Deutsche Bahn (DB) przestanie używać glifosatu od 2023 roku. Tym samym firma konsekwentnie realizuje zapowiedziane już w 2019 roku wycofanie się ze stosowania herbicydu. Komisja UE podjęła ostatnio pod koniec 2022 roku decyzję o przedłużeniu dopuszczenia glifosatu do grudnia 2023 roku. Jako alternatywa przeciwko wzrostowi roślinności na torze, DB stawia na zrównoważone zarządzanie roślinnością, które przewiduje skoordynowane współdziałanie różnych środków. Obejmują one cyfrową kontrolę roślinności, stosowanie metod mechaniczno-manualnych oraz stosowanie kwasu pelargonowego. Zgoda na stosowanie kwasu pelargonowego została udzielona w lutym 2023 roku przez Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL) w ścisłej koordynacji z wiodącym Federalnym Ministerstwem Żywności i Rolnictwa (BMEL) oraz Federalnym Ministerstwem Cyfryzacji i Transportu (BMDV). Zastosowanie kwasu pelargonowego podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Federalny Urząd Kolejowy (EBA).

Niezawodna kontrola roślinności jest warunkiem koniecznym dla bezpiecznego funkcjonowania kolei, ponieważ wrastanie korzeni w podłoże torowe zaburza jego funkcjonalność. Oprócz chemicznej kontroli roślinności DB coraz częściej stosuje metody alternatywne i prowadzi intensywną wymianę z innymi kolejami europejskimi - zwłaszcza ÖBB, SBB i SNCF. Grupa pracuje na przykład nad dalszym rozwojem technologicznym urządzeń do elektroodchwaszczania i koszenia, takich jak półautonomiczna gąsienica kosząca. Te innowacyjne procesy nie są jeszcze dostępne do wykorzystania w eksploatacji kolejowej.

DB już od 2020 roku zmniejszył o ponad połowę zużycie glifosatu w porównaniu do roku 2018. Do bardziej precyzyjnego zastosowania, a tym samym redukcji glifosatu przyczyniły się między innymi nowoczesne systemy kamer do wykrywania roślin. Od tego czasu duże części niemieckiej sieci kolejowej nie są już traktowane herbicydem.