Zachodniopomorskie sprzedaje trzy trójczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne

Zachodniopomorskie sprzedaje trzy trójczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne

19 marca 2023 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
PODZIEL SIĘ

Przedmiotem sprzedaży są trzy używane trójczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne, typu 219M, o oznaczeniu kolejowym SA136-007,SA136-008,SA136-009. Nie przewiduje się sprzedaży pojedynczych sztuk pojazdów. Cena wywoławcza to 33 miliony złotych. Ofertę na zakup pojazdów należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego do dnia 29.03.2023 r., do godziny 10:30. To nie koniec planowanych działań w obszarze taboru pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Jak dowiedział się Kurier Kolejowy po nabyciu pojazdów hybrydowych Zarząd Województwa planuje kolejny przetarg, tym razem na zakup elektrycznych zespółów trakcyjnych.

 

Fot. Wojtek Skibiński

 

Pojazdy typu 219M oznaczenie kolejowe SA136.

Trzyczłonowy spalinowy zespół trakcyjny typu 219M o oznaczeniu kolejowym SA136 został zaprojektowany i wyprodukowany przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
z przeznaczeniem do obsługi kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych. Stanowią one rozwinięcie zespołu trakcyjnego PESA 218Mc (SA133).

W początkowym etapie od roku 2007, produkowane były wyłącznie na eksport do Włoch gdzie eksploatowane były z oznaczeniem ATR220 „Atribo” (Auto Treno Rapido – szybki pociąg samobieżny).

W związku ze znacznym wyeksploatowaniem użytkowanych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego pojazdów spalinowych typu SA110 (VT624), Zarząd Województwa podjął decyzję, aby przy wykorzystaniu funduszy unijnych zakupić nowoczesny tabor do obsługi połączeń kolejowych na liniach niezelektryfikowanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29.01.2010 roku podpisano stosowną umowę na dostawę 10 sztuk pojazdów typu 219M dla województwa. Z uwagi na swoistą zewnętrzną kolorystykę pojazdów mieszkańcy województwa nazwali te pojazdy pieszczotliwie „Smerfami”.

W wyniku bardzo pozytywnych doświadczeń wynikających z eksploatacji tych pojazdów w dniu 18.09.2010 r. zawarto kolejna umowę na dostawę kolejnych dwóch pojazdów
zakupionych wyłączenie ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego.

 

SA136-007 w dniu przekazania do eksploatacji Kołobrzeg 30.09.2010 r. Fot. UMWZ

 

Pojazdy stacjonują w lokomotywowni Kołobrzeg. Przeznaczone są do obsługi połączeń:

 • Szczecin Główny – Kołobrzeg
 • Kołobrzeg - Szczecinek
 • Kołobrzeg - Białogard
 • Kołobrzeg - Koszalin
 • Szczecin Główny - Runowo Pomorskie - Szczecinek
 • Szczecin Główny - Stargard Szczeciński - Kalisz Pomorski Miasto a pod koniec 2012 roku po oddaniu do eksploatacji zrewitalizowaneego odcinka Kalisz Pomorski – Wałcz relacja została wydłużona do Piły.

 

SA136-008 baza w Kołobrzegu 30.09.2010 r Fot. UMWZ

 

Do najważniejszych zalet pojazdu należały:

 • klimatyzowany przedział pasaŜerski i kabina maszynisty,
 • jednoprzestrzenne wnętrze z duŜymi powierzchniami okien,
 • hermetyczny system WC,
 • dostępny dla pasaŜerów na wózkach inwalidzkich,
 • ergonomiczna konstrukcja i wyposaŜenie kabiny maszynisty,
 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny pojazdu,
 • 3 pary drzwi na stronę pojazdu,
 • poszycie ze stali o podwyŜszonej odporności na korozję,
 • elektroniczne tablice informacyjne typu LED,
 • zintegrowany system kontroli i diagnostyki pojazdu,
 • trakcja wielokrotna do 3 pojazdów

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Nr T/2010/0241 wydał Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 23 czerwca 2010 roku.

 

SA136-009 przekazany do eksploatacji 19.11.2010 r. Fot. UMWZ