DSB: Trzech producentów może ubiegać się o kontrakt na w pełni zautomatyzowane pociągi podmiejskie

DSB: Trzech producentów może ubiegać się o kontrakt na w pełni zautomatyzowane pociągi podmiejskie

11 września 2023 | Źródło: DSB / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Duńskie Koleje Państwowe (DSB) dopuściły trzech oferentów do przetargu na dostawę bezzałogowych pociągów dla Kopenhaskich Kolei Miejskich (S-tog) po przeprowadzeniu procesu kwalifikacyjnego. Oferentami byli Alstom Transport Danmark, hiszpański CAF oraz konsorcjum firm Siemens i Stadler.

 

Fot. DSB

 

Pociągi S przyszłości muszą być w pełni zautomatyzowane. W dniu 4 maja tego roku strony stojące za Planem Infrastruktury 2035 zatwierdziły, że DSB może ogłosić przetarg na pociągi S-tog przyszłości, a DSB zakończyło już wstępną kwalifikację do przetargu na co najmniej 226 nowych, w pełni zautomatyzowanych pociągów S.

Następujący trzej oferenci zostali wstępnie zakwalifikowani:
1. Alstom Transport Danmark A/S (z siedzibą we Francji)
2. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (z siedzibą w Hiszpanii)
3. Konsorcjum składające się z Siemens Mobility A/S, Siemens Mobility GmbH i Stadler Bussnang AG (z siedzibami w Niemczech i Szwajcarii).

DSB wybrało formę przetargu "dialog konkurencyjny", co daje DSB duże możliwości współpracy z oferentami w celu dostosowania dokumentacji przetargowej tak, aby prowadziła ona do najlepszych i najbardziej solidnych rozwiązań dla S-bane of the Future.

"Mamy trzech silnych i kompetentnych oferentów" - mówi Jürgen Müller, dyrektor ds. strategii i taboru kolejowego w DSB. "Zapewnia to zdrową konkurencję i solidny proces przetargowy, który ma doprowadzić do atrakcyjnych ofert. Wszyscy trzej wstępnie zakwalifikowani oferenci udowodnili z czasem, że mają umiejętności i siłę, by opracowywać, produkować i dostarczać wysokiej jakości pociągi".

Umowa ramowa o wartości 3,5 mld euro ze zwycięskim oferentem obejmie dostawę co najmniej 226 pociągów z poziomem automatyzacji GoA4 oraz ich utrzymanie przez 30 lat. Obejmuje ona również opcje na dostawę kolejnych 100 pociągów i wyposażenie całej floty nowego taboru w kabiny sterownicze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczekuje się, że umowa zostanie podpisana w pierwszej połowie 2025 r., a pierwsze pociągi wejdą do eksploatacji około 2030 r. na linii obwodowej S-tog.