Budowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu coraz bliżej

Budowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu coraz bliżej

25 października 2023
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie podpisały umowę ze Spółką Intop Warszawa na budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu. Wartość inwestycji to prawie 75 mln zł brutto. 

 

Budowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu coraz bliżej
Fot. Koleje Mazowieckie
Tego typu przedsięwzięcia są nie tylko istotne dla polepszenia jakości transportu kolejowego, co podkreśla marszałek Adam Struzik. – To również impuls do rozwoju południowej części województwa mazowieckiego. Szansa dla mieszkańców Radomia i okolic, ponieważ budowa takiego obiektu wiąże się z poprawą usług transportowych, a także wzrostem aktywności zawodowej lokalnej społeczności. Nowe zaplecze zapewni miejsca pracy dla około 50 osób.

Nowa baza utrzymaniowo-naprawcza w Radomiu ma znajdować się przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu. Inwestycja będzie przeznaczona do wykonywania prac utrzymaniowych pojazdów kolejowych w poziomach utrzymania P1 – P2, a w przyszłości możliwe, że również w poziomie P3. W hali mają znajdować się dwa kanały przeglądowo-naprawcze, dzięki czemu będzie możliwe jednoczesne wykonanie prac serwisowych co najmniej dwóch pojazdów kolejowych o długości nieprzekraczającej 99 metrów.

 

Fot. Koleje Mazowieckie 

 

– Realizacja tej inwestycji to kolejny dowód na to, że jako samorząd województwa mazowieckiego działamy kompleksowo. Stawiamy nie tylko na modernizację taboru i zakup nowych pojazdów. Wspólnie z Kolejami Mazowieckimi inwestujemy też w rozbudowę bazy technicznej, która umożliwi utrzymanie taboru w doskonałym stanie technicznym, a tym samym zapewni pasażerom sprawny i bezpieczny transport – zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W nowym zapleczu, poza budową hali przeglądowo-naprawczej, jest planowana budowa torów postojowych wraz z siecią trakcyjną, magazynu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia na odpady przemysłowe, a także budynku administracyjno-biurowego oraz myjni przejazdowej z systemem przeciwoblodzeniowym. Planowany czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Gwarancja jakości na wybudowaną bazę utrzymaniowo-naprawczą pojazdów kolejowych w Radomiu wraz z infrastrukturą kolejową wynosi 8 lat.

Dzisiejsze podpisanie umowy jest ważnym wydarzeniem dla Kolei Mazowieckich. – W ciągu już prawie 20 lat działalności wciąż stawiamy na nowe, a także nadal chcemy polepszać jakość świadczonych usług. Nasza misja brzmi „Przewozimy bezpiecznie, solidnie i na czas”, a budowa nowej bazy jest jednym z ważniejszych projektów inwestycyjnych zapisanych w strategii. Nowy oddział zaplecza technicznego umożliwi wykonywanie napraw na miejscu, bez konieczności przejazdu do pozostałych Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich. To duża oszczędność czasu, która w znaczącym stopniu wpłynie na większą efektywność eksploatacji pojazdów – mówi Robert Stępień, prezes zarządu KM.

W nowej bazie w Radomiu będą prowadzone prace przeglądowo-naprawcze pojazdów KM, w tym nowo zakupionych. W ciągu najbliższych czterech lat Spółka KM, której właścicielem jest samorząd województwa mazowieckiego, planuje realizację kolejnych inwestycji taborowych, m.in. zakup pojazdów obsługujących połączenia do Radomia.