Historia jednego parowozu Px48-3901 "Zosia" - wydanie książkowe

Historia jednego parowozu Px48-3901 "Zosia" - wydanie książkowe

14 listopada 2023 | Źródło: Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej
PODZIEL SIĘ

Koszalińska Kolej Wąskotorowa z nieukrywaną dumą ogłasza ukazanie się najnowszej książki - pracy zbiorowej pt.: „Historia jednego parowozu Px48-3901 "Zosia" dotyczącej parowozu Px48-3901, noszącego imię „Zosia”. Książka ukazujesię w 125 rocznicę uruchomienia zabytkowej Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej (listopad 1898 - listopad 2023) i jest ukoronowaniem jubileuszu koszalińskiej wąskotorówki.

 

Historia jednego parowozu Px48-3901
Fot. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

 

Parowóz  Px48-3901 to obecnie jedyna w Polsce czynna lokomotywa tego typu na torze o szerokości 1000 mm. Publikacja została wydana w formie książkowej na papierze kredowym w formacie a4, liczy 64 strony, zawiera 140 ilustracji, w większości nigdy nie publikowanych, 4 rozdziały, które w zarysie przedstawiają dzieje kolei wąskotorowych na Pomorzu i ochronę zabytków techniki, wprowadzenie do eksploatacji lokomotyw parowych typu Px48 na Pomorzu oraz przebieg ich służby, opis konstrukcji parowozu Px48, rolę Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej jako kustosza dziedzictwa kolejowego na Pomorzu, finansowanie remontu zabytkowej lokomotywy Px48-3901 oraz sposób przeprowadzenia naprawy głównej parowozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto podkreślić, że książka jest wspólnym dziełem 3 autorów: Tomasza Budzana-pracownika naukowego Muzeum Narodowego w Szczecinie (właściciel parowozu), Andrzeja Kisiela - członka Towarzystwa  Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej oraz Pawła Rukszy-wykonawcy remontu parowozu.

Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona wyłącznie parowozom serii Px48 i poruszająca temat rewitalizacji zabytkowej lokomotywy parowej, jej historii oraz ponownego uruchomienia po 25 latach przerwy.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie