Przewozy intermodalne – III kwartał 2023 r.

Przewozy intermodalne – III kwartał 2023 r.

12 grudnia 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym koleją w III kwartale 2023 r. osiągnęła prawie 6,2 mln ton, a wykonana przy tym praca przewozowa blisko 2,2 mld tonokilometrów. Wyniki przewozowe za III kwartał 2023 r. są zdecydowanie lepsze niż w II kwartale 2023 r., jednak w porównaniu z III kwartałem 2022 r. masa ładunków spadła o 8,6%, a praca przewozowa o 4,5%.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

W III kwartale 2023 r. przewieziono prawie 6,2 mln ton, a w III kwartale ubiegłego roku ponad 6,7 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. Oznacza to spadek rok do roku o prawie 0,6 mln ton (-8,6%). Wykonana III kwartale 2023 r. praca przewozowa to blisko 2,2 mld tonokilometrów. W porównaniu do prawie 2,3 mld tonokilometrów w III kwartale 2022 r., jest to spadek o 0,1 mld tonokilometrów (-4,5%). Wyniki III kwartału 2023 r. są jednocześnie zdecydowanie lepsze niż te osiągnięte w II kwartale 2023 r. – masa towarów wzrosła o 0,4 mln ton (+6,5%), a praca przewozowa o 0,1 mld tonokilometrów (+7,4%).

Od lipca do września 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali łącznie ponad 396 tys. szt. jednostek intermodalnych, co stanowiło ponad 607 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 11,2% (wg TEU o 15,6%).

„Na wyhamowanie wzrostów przewozów intermodalnych oddziałuje nadal niepewna sytuacja za wschodnią granicą, wywołana agresją Rosji na Ukrainę. Istotne jest wobec tego rozwijanie nowych potencjalnych kierunków w transporcie ładunków intermodalnych" -  komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W III kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 25 licencjonowanych przewoźników, natomiast w II kwartale 2023 r. 24 przewoźników.

Łącznie w trzech kwartałach 2023 r. w przewozach intermodalnych przetransportowano 17,7 mln ton, 1,2 mln sztuk jednostek, co w przeliczeniu stanowiło 1,8 mln TEU. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku oznacza to zmniejszenie masy o 11,4%, liczby jednostek o 13,3% i spadek liczby TEU o 17,8%. Tak duże spadki wymagają wdrażania rozwiązań zachęcających do powrotu towarów na kolej. W celu  wspierania rozwoju transportu intermodalnego Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowały rekomendacje wprowadzenia nowego systemu wsparcia transportu intermodalnego. Zostały one przygotowane jako jedno z działań przewidzianych w dokumencie „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2023 r. z perspektywą do 2040 r.” Podstawowe założenie programu to zwiększenie ulgi intermodalnej dla pociągów intermodalnych poruszających się z dużą prędkością. Całość dokumentu opublikowana została na stronie Ministerstwa Infrastruktury.