European Loc Pool zawarł strategiczne partnerstwo z railCare AG

European Loc Pool zawarł strategiczne partnerstwo z railCare AG

13 grudnia 2023 | Źródło: European Loc Pool AG / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

European Loc Pool (ELP), wiodący dostawca innowacyjnych usług leasingu lokomotyw z siedzibą w Szwajcarii, ogłosił nawiązanie współpracy z railCare AG. RailCare to firma o ugruntowanej pozycji, która od ponad 10 lat świadczy usługi logistyczne od drzwi do drzwi.

 

European Loc Pool zawarł strategiczne partnerstwo z railCare AG
Fot. European Loc Pool AG

 

Partnerstwo pomiędzy European Loc Pool i railCare zostało umocnione poprzez zawarcie umowy na kompleksowy leasing trzech lokomotyw Euro9000. Te najnowocześniejsze, sześcioosiowe lokomotywy hybrydowe są uważane za "następną generację" i są najpotężniejszymi tego typu pojazdami na rynku.

Philipp Wegmüller, dyrektor generalny railCare, podkreśla wyższość lokomotyw Euro9000: "Szukaliśmy lokomotyw z najnowocześniejszą technologią i wysoką efektywnością energetyczną. Euro9000 nie tylko spełnia te kryteria, ale także oferuje niezrównaną siłę pociągową. Dzięki temu możemy zwiększyć możliwości transportowe na trasach Lötschberg i Gotthard".

Lokomotywy Euro9000 będą wykorzystywane nie tylko na trasach Lötschberg i Gotthard, ale także, w razie potrzeby, na innych krajowych połączeniach railCare. Dzięki możliwości obsługi ostatniej mili i technologii zdalnego sterowania, Euro9000 zapewniają maksymalną elastyczność operacyjną dla całej sieci tras railCare.

Wyjątkowa siła pociągowa, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna tych lokomotyw umożliwiają zwiększenie zdolności transportowej przy zachowaniu tej samej infrastruktury kolejowej.

Willem Goosen, CEO European Loc Pool, podkreśla znaczenie tego partnerstwa: "Ten strategiczny sojusz otwiera nowe możliwości rozwoju dla obu firm. Jesteśmy dumni ze współpracy z railCare i cieszymy się, że możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju kolejowego transportu towarowego".

Współpraca z railCare stanowi kamień milowy dla European Loc Pool i otwiera drogę do nowego, ekscytującego rozdziału: Obsługując segment detaliczny, railCare koncentruje swoje rozwiązania transportowe w szczególności na COOP, swoim 100% udziałowcu i jednej z największych firm detalicznych w Szwajcarii. Partnerstwo to jest wyraźnym sygnałem promującym zrównoważone i innowacyjne opcje transportu w segmencie detalicznym.

Dostawa trzech lokomotyw Euro9000 planowana jest na trzeci kwartał przyszłego roku.

 

Willem Goosen, dyrektor generalny European Loc Pool, i Philipp Wegmüller, dyrektor generalny railCare.
Fot. European Loc Pool

 

Więcej na temat lokomotyw hybrydowych

European Loc Pool (ELP) koncentruje się na innowacyjnych sześcioosiowych lokomotywach hybrydowych o mocy wyjściowej do 2,8 MW w trybie spalinowym, 9 MW w trybie elektrycznym i sile pociągowej 500 kN. Wszystkie pojazdy są standardowo wyposażone w ETCS-Baseline 3 do pracy na torach poziomu 2. Pierwsze lokomotywy ELP EuroDual są eksploatowane w niemieckiej sieci kolejowej od kwietnia 2020 roku. Umożliwiają one eksploatację na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych, a także
a także operacje ostatniej mili i manewrowe. Wszystkie lokomotywy Dual są wyposażone w zdalne sterowanie.

Od połowy 2023 r. druga generacja podwójnych lokomotyw ELP, Euro9000, została wprowadzona do eksploatacji jako hybrydowa wielosystemowa lokomotywa elektryczna zaprojektowana do użytku we wszystkich europejskich korytarzach. Jako "klient wprowadzający", European Loc Pool zamówił pierwsze dziesięć lokomotyw Euro9000 od Stadlera w maju 2019 roku. Pierwsza wersja z silnikiem wysokoprężnym o mocy 1,9 MW i 9 MW mocy elektrycznej przy sile pociągowej 500 kN będzie używana w Niemczech, Austrii, Holandii, Włoszech, Belgii i Szwajcarii. Następnie obszar działania lokomotywy zostanie rozszerzony na inne kraje i korytarze.

 

European Loc Pool (ELP) to młoda, innowacyjna firma zajmująca się leasingiem lokomotyw, założona w maju 2018 roku. Siedziba firmy znajduje się w Frauenfeld w Szwajcarii. ELP zamówiła pierwsze lokomotywy EuroDual w trzecim kwartale 2018 r. Od tego czasu ELP podpisała umowę ramową ze Stadlerem na 100 lokomotyw hybrydowych Co'Co. W ramach tej umowy 85 lokomotyw zostało już wydzierżawionych na podstawie długoterminowych umów o świadczenie usług z ponad 30 operatorami w sześciu krajach. ELP kieruje swoją ofertę do operatorów kolejowych i firm logistycznych w całej Europie i koncentruje się na nowych innowacyjnych sześcioosiowych lokomotywach hybrydowych. Pełen zakres usług ELP obejmuje kompleksową ofertę serwisową i ubezpieczeniową, a także możliwość dostosowania wyglądu zewnętrznego lokomotyw.

ELP angażuje się w zrównoważony rozwój i wykorzystuje zaawansowane technologie w celu zmniejszenia wpływu na środowisko przy jednoczesnej poprawie wydajności operacyjnej. Doświadczony zespół profesjonalistów ELP stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność kosztową, aby przekraczać oczekiwania klientów.