Pierwsze pociągi zachodniopomorskiej SKM pojadą 2 stycznia. Goleniów dobrym przykładem

Pierwsze pociągi zachodniopomorskiej SKM pojadą 2 stycznia. Goleniów dobrym przykładem

28 grudnia 2023 | Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
PODZIEL SIĘ

Od 2 stycznia 2024 r. po zachodniopomorskich torach kursować będzie więcej pociągów regionalnych. To pierwszy etap wdrażania SKM. Najwięcej udogodnień odczują mieszkańcy Goleniowa oraz miejscowości łączących to miasto ze stolicą regionu.

 

Pierwsze pociągi zachodniopomorskiej SKM pojadą 2 stycznia. Goleniów dobrym przykładem
Fot. Kurier Kolejowy

 

W projekcie rozkładu jazdy na 2024 r. Województwo Zachodniopomorskie zapewniło możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe przewozy kolejowe, których finansowanie zgodnie z założeniami projektu SKM winni zapewnić partnerzy projektu.

Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz 30 października 2023 roku wystąpił do partnerów o wyrażenie jednoznacznej deklaracji o zapewnieniu finansowania, w wysokości wynikającej z udziału finansowego określonego w Umowie Partnerstwa, dla dodatkowych pociągów planowanych od 2 stycznia 2024 r. Przedstawił przy tym projekt rozszerzenia siatki połączeń o dodatkowe pociągi do Goleniowa, Stargardu i Gryfina. Inicjatywa, wielokrotnie omawiana na forum Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miała być pierwszym możliwym do wdrożenia etapem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, do której finansowego wspierania zobowiązali się już w 2017 r. partnerzy.

W rezultacie do zawarcia stosownej umowy przystąpił tylko Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz. Z tego względu 2 stycznia 2024 r. uruchomiona zostanie pełna planowana oferta przewozów pomiędzy Szczecinem  a Goleniowem. Finansowy udział Gminy Goleniów kształtuje się na poziomie ok. 1,97 mln zł.

- Cieszę się, że Burmistrz Goleniowa zachował się zgodnie z zawartym porozumieniem. Mam nadzieję, że kolejne miasta podejmą podobne decyzje i przy kolejnym rozkładzie jazdy zostaną uwzględnione. Niezrozumiałym jest dla mnie natomiast, że część gmin nie wywiązała się z ustaleń określonych w studium. Na tym tle cieszy postawa Gminy Goleniów i mieszkańcy tej właśnie gminy już przy najbliższej korekcie rozkładu będą mogli korzystać z dodatkowych połączeń - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Województwo utrzyma czasowo także trzy dodatkowe pary pociągów do i ze Stargardu – w ramach środków, które przeznaczyło na wywiązanie się ze zobowiązań przyjętych w ramach Umowy Partnerów SKM. Oznacza to, że od 2 stycznia uruchamianych będzie 26,5 par pociągów w kierunku Stargardu, 29 par do Goleniowa oraz 13 par w kierunku Gryfina.

Kolejne połączenia w ramach zaplanowanej oferty SKM będą uruchamiane po zapewnieniu finansowania przez pozostałych partnerów, w terminach wprowadzania w życie kolejnych aktualizacji rozkładów jazdy. Najbliższy to 10.03.2024 r.

Środki przeznaczane przez Województwo w skali roku na rekompensatę dla operatora przewozów kolejowych przekraczają 157 mln zł (bez kosztów utrzymania taboru pokrywanych przez Województwo Zachodniopomorskie poza umową zawartą z operatorem), w tym dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych realizowanych dotychczas w granicach SOM pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, Gryfinem i Stargardem,  przekracza 35 mln zł. W porównaniu z 2020 r. nakłady samorządu województwa na przewozy regionalne wzrosły o prawie 60 proc.