XII Forum Fracht pod patronatem Prezesa UTK, CUPT i PISiL

XII Forum Fracht pod patronatem Prezesa UTK, CUPT i PISiL

19 lutego 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Szanowny Panie Prezesie, czytamy w piśmie skierowanym przez Ignacego Górę, Prezesa Urzędu Transportowego do Jacka Piechoty, Prezesa Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej - " Miło mi poinformować o udzieleniu patronatu nad XII Forum Transportu Intermodalnego FRACH 2024, które odbędzie się w dniach 20 - 21 marca 2024 r. w Sopocie i Gdyni". Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Polska Izba Spedycji i Logistyki również objęli patronatem to niezwykle interesująco zapowiadające się wydarzenie. To ostatnie dni, kiedy można się jeszcze zarejestrować jako uczestnik konferencji w cenie promocyjnej. Zapraszamy. Kurier Kolejowy jest patronem medialnym Forum Fracht. 

XII Forum Fracht pod patronatem Prezesa UTK, CUPT i PISiL
Grafika: Łukasz Piechota

 

Organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa - Północ -Wschód (ENEIA) i Polsko - Ukraińską Izbę Gospodarczą przy współpracy Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja, Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to od 12 lat największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce. To wyjątkowa platforma spotkań najpoważniejszych „graczy” na rynku przewozów towarowych, zwłaszcza w obszarze przewozów intermodalnych oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów i relacji gospodarczych.

"Transport intermodalny w Polsce ma przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest poziom przewozów intermodalnych, na które nadal oddziałuje niepewna sytuacja za wschodnią granicą, wywołana agresją Rosji na Ukrainę. Istotne jest wobec tego rozwijanie nowych potencjalnych kierunków w transporcie ładunków intermodalnych, dlatego cenne są inicjatywy takie jak Państwa. XII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT będzie dobrą okazją do spotkania, wymiany poglądów i dyskusji na tematy ważne dla branży TSL w Polsce". - Życzę sukcesów w Państwa działalności oraz owocnych obrad w trakcie Forum. - pisze Ignacy Góra.

"Organizowane przez Państwa wydarzenie będzie doskonałą okazją do dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące transportu intermodalnego. CUPT aktywnie wspiera
beneficjentów tego sektora transportu w ramach Programów UE: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia oraz instrumentu Łącząc Europę (CEF)" - czytamy w piśmie Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unjnych Projektów Transportowym, informującym o objęciu patronatem Forum.

Po raz kolejny Forum Fracht zostało objęte patronatem przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, a w obradach konferencji będzie uczestniczył Przewodniczący Rady Izby, Marek Tarczyński.

Tym razem obrady Forum będą toczyły się w Sopocie, nieopodal morskich portów w Gdańsku i Gdyni, których dostępność i potencjał stają się niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości wzrostu wolumenu przewozów. Tam też koncentrują się obecnie interesy biznesowe nie tylko polskich eksporterów i importerów.

Jednym z kluczowym elementów programu tegorocznego Frachtu będzie wizyta studyjna w Porcie Gdynia,  w ramach której uczestnicy konferencji przejadą autobusem szynowym Województwa Pomorskiego ze stacji kolejowej w Sopocie do portu w Gdyni i wjadą bezpośrednio na terminal GCT Hutchison Port Gdynia. Program studyjny wydarzenia obejmuje prezentację zmodernizowanej infrastruktury kolejowej portu i zapoznanie z funkcjonowaniem morskiego terminala kontenerowego.

Nie zabraknie tradycyjnej uroczystej Gali, w czasie której wręczone zostaną Statuetki XII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT. Wydarzenie zakończy podsumowujący spotkanie wieczorny cocktail biznesowy w dniu 21 marca br.

Nad opracowaniem programu Forum czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem byłego Wicepremiera i Ministra Gospodarki, obecnie Prezesa Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja  Janusza Piechocińskiego. 

Z A R E J E S T R U J   S I Ę

Program ramowy konferencji

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024

(projekt w fazie prac Rady Programowej)

 

Termin: 20 - 21 maca 2024 r.

Miejsce: Radisson Blue Hotel w Sopocie

20 marca 2024 r.

Godz. 10.00 - 10.30 rejestracja uczestników, kawa powitalna

Godz. 10.30 - 10.40 rozpoczęcie Forum, powitanie uczestników przez organizatorów konferencji.

Godz. 10.40 - 11.00 wystąpienie inauguracyjne Jacka Piechoty, prezesa Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Godz. 11.00 - 12.00 wystąpienia zaproszonych gości (ministerstwo, ambasady)

Godz.12.00 - 12.30

II rok wojny w Ukrainie, konflikt izraelsko-palestyński, kryzys tajwański, konflikt na Morzu Czerwonym i w Kanale Sueskim, dekoniunktura, wysoka inflacja i niestabilna sytuacja geopolityczna - główne wyzwania, które towarzyszyły nam w minionym roku - co to oznacza dla wolumenu przewozów i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw w gospodarce europejskiej i światowej w roku 2024. Wystąpienie Janusza Piechocińskiego, prezesa Izby Przemysłowo - handlowej Polska - Azja, przewodniczącego Rady Programowej Forum

Godz. 12.30 - 12.45

Transport intermodalny kluczowym narzędziem unijnej polityki prowadzącej do redukcji śladu węglowego. Polityczne uwarunkowania, jakie priorytety, przedsięwzięcia i działania mogą być podjęte przez Unię Europejską w celu osiągnięcia założonych celów klimatycznych. Wystąpienie prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego.  

Godz.12.45 - 13.00

Wystąpienie Ignacego Góry, prezesa Urzędu Transportu kolejowego (*tbc)

Godz.13.00 - 14.00

„Debata Regionów”. Europa Regionów. Transport i logistyka w strategii rozwoju regionów. Oczekiwane wsparcie ze strony rządu i Unii Europejskiej.

Godz. 14.00 - 15.00 Lunch

Godz. 15.00 - 16.30

„Debata Przewoźników”. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, ich rekonfiguracja, wzrost konkurencji, płynność i wiarygodność finansowa, alternatywne, niskoemisyjne paliwa, rynek pracy. Wyzwania związane z dążeniami UE do zrównoważonej, inteligentnej mobilności i realizacji celów klimatycznych. Oczekiwania sektora wobec ustawodawcy i regulatora.

Godz. 16.30 - 18.00

 „Debata Portowa”. W stronę portów przyszłości. Morskie szlaki transportowe, szanse i zagrożenia. Porty Trójmorza. Współpraca z kaspijskimi portami Aktau i Baku w ramach alternatywnych korytarzy transportowych i nowych szlaków komunikacyjnych.

Godz. 20.00 - 23.00

Gala Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024 - uroczysta kolacja biznesowa

21 marca 2024 r.

Godz. 09.00. - 12.00.

Wizyta studyjna uczestników Forum w porcie w Gdyni - zapoznanie z nowoczesną kolejową infrastrukturą dojazdową do portu w Gdyni, zwiedzanie terminala kontenerowego GTC Hutchison Port Gdynia.

Godz. 13.00 - 14.30

„Debata Terminali” Preferencje w usytuowaniu, nowoczesne technologie, infrastruktura punktowa i liniowa. Bariery i szanse rozwoju. Unijne wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających potencjał i przepustowość terminali. E-commerce - nowe wyzwania i bodźce rozwoju dla transportu i spedycji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji na szerszą skalę w planowaniu tras, obsłudze klienta i wewnętrznym obiegu dokumentów

Godz. 14.30 - 15.30 Lunch

Godz. 15.30 - 17.00

Panel dyskusyjny: Finansowe, podatkowe i celne otoczenie sektora transportu i logistyki. Ubezpieczenie, bezpieczeństwo, ocena ryzyka. Relacje z Krajową Administracją Skarbową. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw branży TSL.

Godz. 17.00 - 17.30

Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Forum, podsumowanie i zakończenie konferencji

Godz. 17.30 - 20.00

Wieczorny cocktail biznesowy

 

Z A R E J E S T R U J   S I Ę

 

Rezerwacja pokoi w Hotelu Radisson Blue w Sopocie:

Proszę o kontakt najlepiej mailowy: reservations.sopot@radissonblu.com

Ewentualnie telefoniczny: +48 58 670 35 35

Przy rezerwowaniu pokoju proszę podawać hasło: Forum FRACHT.

Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym (wraz ze śniadaniem i jednogodzinnym w ciągu doby dostępem do strefy wellness) to 400,00 PLN netto/doba.

Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym (wraz ze śniadaniem i jednogodzinnym w ciągu doby dostępem do strefy wellness) to 520,00 PLN netto/doba.

Zapraszamy na portal internetowy wydarzenia: https://forumfracht.eu/