Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2023 r.

Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2023 r.

22 lutego 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK). 1 kwietnia 2024 r. upływa termin składania informacji o sposobie ich wykonania przez podmioty rynku kolejowego.

 

Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2023 r.
Fot. Kurier Kolejowy

Prezes UTK przekazał zalecenia wydane przez PKBWK w 2023 r. do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, certyfikowanych przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów kolei wąskotorowych, producenta urządzeń dla kolejnictwa oraz innych podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa uprawnionych do prowadzenia działalności na podstawie świadectwa bezpieczeństwa. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych oraz działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w raportach:

 • Nr PKBWK 01/2023 z postępowania w sprawie incydentu kolejowego zaistniałego w dniu 16 października 2019 r. o godz. 13:51 na stacji Leszczyny, w km 31,738 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza;
 • Nr PKBWK/02/2023 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego dnia 20 czerwca 2022 r. o godz. 12:55 na posterunku odgałęźnym Regalica, linii kolejowej Poznań Główny POD – Szczecin Główny nr 351 w km 204,079;
 • Nr PKBWK 03/2023 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 3 listopada 2022 r. o godz. 18:45 na przystanku osobowym Krzcięcice, w torze nr 2, w km 244,636 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny;
 • Nr PKBWK 04/2023 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 02:35 na szlaku Koziegłowy – Poznań Piątkowo, w torze nr 2, km 11,788 linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz, przejazd kolejowo-drogowy kat. C;
 • Nr PKBWK 05/2023 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego w dniu 20 lutego 2023 r. o godz. 18:11 na szlaku Chałupki – Krzyżanowice, w torze nr 2, przejazd kolejowy kategorii B w km 47,973 linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn-Koźle – Chałupki

oraz w Raporcie rocznym za 2022 r.

Podmioty rynku kolejowego, które dotychczas nie poinformowały Prezesa UTK o sposobie realizacji zaleceń wynikających z ww. Raportów, są zobowiązane do przesłania tych informacji do 1 kwietnia 2024 r.

Informacje należy przekazać, wypełniając tabele dostępne na stronie internetowej Urzędu i przesyłając je w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Zakres przekazywanych danych obejmuje:

 • opis podjętych działań;
 • wskazanie dowodów z podjętych działań;
 • wskazanie etapu realizacji i określenie procentu realizacji;
 • wskazanie daty zrealizowania zalecenia bądź określenie przewidywanej daty zrealizowania zalecenia.

Część wymaganych informacji dotyczy jedynie podmiotów funkcjonujących w oparciu systemy zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym jest, aby podmioty te, dla każdego z zaleceń udzieliły informacji na temat:

 • zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
 • wartości poziomu ryzyka oraz czy wartość ta jest akceptowalna;
 • dowodów z oceny ryzyka;
 • wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowodów z wdrożonych środków bezpieczeństwa.

W przypadku wskazania, że zalecenie nie dotyczy podmiotu, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: zalecenia@utk.gov.pl lub na numer infolinii, gdzie można uzyskać informacje na temat wydanych zaleceń, tel. 22 749 15 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00.