Nowosądeckie Griffiny rozwijające prędkość do 200km/h przybyły na testy do Żmigrodu.

Nowosądeckie Griffiny rozwijające prędkość do 200km/h przybyły na testy do Żmigrodu.

18 kwietnia 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W październiku 2021 r. między PKP Intercity a nowsądeckim producentem taboru NEWAG została zawarta umowa, która objęła zakup 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych, rozwijających prędkość do 200 km/h z opcją na dodatkowe 5 pojazdów. W czerwcu 2023 roku roku narodowy przewoźnik skorzystał z prawa opcji i postanowił rozszerzyć zakup o 5 dodatkowych lokomotyw. Wartość zamówienia wzrosła tym samym z 258,6 do blisko 388 mln zł brutto. Lokomotywa zaprezentowana została po raz pierwszy podczas TRAKO 2023 w Gdańsku. Na tor doświadczalny Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie przybyły na testy 2 lokomotywy z tej serii o numerach E4MSUa-004 i E4MSUa-005.

Nowosądeckie Griffiny rozwijające prędkość do 200km/h przybyły na testy do Żmigrodu.
Fot.

 

W grudniu ubiegłego roku PKP Intercity rozstrzygnęło kolejny przetarg na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 pojazdów i świadczeniem 5-letniej usługi utrzymania. Zamówienie podstawowe opiewa na kwotę 2,3 mld zł brutto (3,5 mld zł brutto z prawem opcji). Lokomotywy z tego kontraktu na torach pojawią się już za dwa lata.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych różnym napięciem: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC, a prędkość maksymalna pojazdów ma wynieść 200 km/h. Lokomotywy będą posiadały homologację na sześć krajów i docelowo będą mogły poruszać się po Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego. Dodatkowo pojazdy posiadać będą m.in. diagnostykę pokładową, system przeciwpożarowy, system monitoringu, systemy sterowania drzwiami składu wagonowego, system lokalizacji GPS oraz system łączności pokład/ziemia.

 

ET43-016 z dwoma wagonami 176A-10 i lokomotywami Griffin E4MSUa-004 i E4MSUa-005
wjeżdża na Tor Doświadczalny Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Fot. Aleksander Kędzierski

 

PKP Intercity konsekwentnie realizuje strategię, w ramach której do końca 2030 roku park lokomotyw przewoźnika ma się składać tylko z pojazdów osiągających prędkość 160-200 km/h. W ostatnich kilku latach Spółka zamówiła łącznie z prawami opcji 190 elektrycznych jedno - lub wielosystemowych czy dwunapędowych lokomotyw. Wartość wszystkich zamówień lokomotyw (włącznie z prawami opcji) wynosi 5,5 mld zł brutto. Natomiast wartość wszystkich zakontraktowanych inwestycji PKP Intercity wynosi obecnie niemal 11 mld zł brutto.

 

Fot. Aleksander Kędzierski

 

PKP Intercity odebrało już 30 lokomotyw serii EU160 Griffin wyprodukowanych przez NEWAG, gdzie spółka skorzystała z prawa opcji w zamówieniu 20+10. W trakcie realizacji są zamówienia również realizowane w Nowym Sączu: 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin (z czego 3 zostało odebranych przez przewoźnika w grudniu 2023 roku), 15 lokomotyw wielosystemowych i 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych. 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych dla PKP Intercity produkuje także bydgoska PESA.