SBB zmniejszy emisje CO2 o połowę do 2030 r.

SBB zmniejszy emisje CO2 o połowę do 2030 r.

18 kwietnia 2024 | Źródło: www.ferrovie.info / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Do 2030 r. SBB zamierza zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę w porównaniu z 2018 r. i zasilać swoje pociągi wyłącznie energią odnawialną.

 

 

SBB zmniejszy emisje CO2 o połowę do 2030 r.
Fot. SBB

 

Dzięki ponad 200 projektom w zakresie zrównoważonego rozwoju, kolej jest najbardziej przyjaznym dla klimatu środkiem transportu: innowacyjne technologie na pokładach pociągów, rozbudowa systemów fotowoltaicznych i przejście na zasobooszczędne maszyny pomagają poprawić bilans CO₂.

Pod hasłem "Weź zieloną godzinę" SBB demonstruje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, kolorując drugie wskazówki zegara na stacjach w Zurychu, Lozannie i Bellinzonie na zielono, a także cyfrowe zegary we wszystkich kanałach informacyjnych.

Od momentu powstania SBB opowiada się za zrównoważoną i przyjazną dla środowiska mobilnością. Pierwsze podwaliny pod ekologiczną przyszłość zostały położone około 100 lat temu wraz z budową elektrowni wodnych, rozwojem lokomotyw elektrycznych i elektryfikacją wielu tras.

Dziś pociąg jest najbardziej przyjaznym dla klimatu środkiem transportu, będąc nawet o 90 procent bardziej zrównoważonym niż samochód elektryczny. Obecnie pociągi SBB wykorzystują 90% energii wodnej, a w przyszłości SBB zamierza jeszcze bardziej zwiększyć udział pociągów zasilanych energią odnawialną. Co więcej, kolejowy transport towarowy emituje 12 razy mniej gazów cieplarnianych niż transport drogowy.

Aby nadal wnosić znaczący wkład w zrównoważone podróże, w SBB wdrażanych jest ponad 200 środków zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia efektywności energetycznej pociągów i budynków, zmniejszenia o połowę emisji CO₂ firmy do 2030 r. oraz promowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wdrożone do tej pory środki przynoszą wymierne efekty: obecnie liczba pociągów w eksploatacji wzrosła o 15 procent w porównaniu do 2010 roku, podczas gdy zużycie energii zostało zmniejszone o 5 procent; zostało to osiągnięte poprzez zwiększenie efektywności energetycznej o 21 procent. Ponadto SBB zmniejszyło emisję CO₂ o 25% w ciągu zaledwie pięciu lat.

Od ponad 10 lat na pokładach pociągów pasażerskich SBB wdrażane są liczne środki oszczędzania energii. Większość z nich jest stosowana w dwupokładowych pociągach IR, energooszczędnych pojazdach eksploatowanych od 2023 r., które charakteryzują się innowacyjnymi technologiami minimalizującymi zużycie energii elektrycznej. W ten sposób SBB oszczędza około 6,1 gigawatogodzin energii trakcyjnej rocznie, co odpowiada zużyciu energii przez 1500 gospodarstw domowych. Ponadto w systemach klimatyzacji stosowane są naturalne czynniki chłodnicze.

Kolejnym wkładem w zrównoważony rozwój jest rozbudowa systemów fotowoltaicznych: do 2040 r. SBB zamierza generować 160 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie dzięki systemom zainstalowanym w swoich obiektach i obszarach. Wielkość ta odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 40 000 gospodarstw domowych, co w przybliżeniu odpowiada populacji miasta Lucerna. Pośredni cel 100 gigawatogodzin ma zostać osiągnięty już w 2030 roku; w tym celu na budynkach i powierzchniach firmy zostanie zainstalowanych ponad 1100 systemów fotowoltaicznych.

Konwersja wszystkich systemów ogrzewania budynków na energię odnawialną znacznie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych przez SBB: każdego roku SBB wyposaża od 70 do 90 budynków w pompy ciepła lub systemy ogrzewania pelletem.

Aby osoby dojeżdżające do pracy i podróżujące w celach rekreacyjnych wybrały podróż pociągiem, konieczne jest zaoferowanie im rozwiązań, które są tak proste i atrakcyjne, jak to tylko możliwe. Nowe produkty, takie jak pół ceny PLUS, odpowiadają na zmieniające się nawyki tych grup klientów, łącząc elastyczność z atrakcyjnymi warunkami.

Dzięki różnym ofertom na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, SBB ułatwia dostęp do świata przyjaznego dla klimatu transportu publicznego. W przypadku podróży rekreacyjnych w Szwajcarii dostępnych jest ponad 2000 ofert zrównoważonych wakacji i wycieczek; ci, którzy chcą przekroczyć granice kraju, mogą skorzystać z bezpośrednich codziennych połączeń do ponad 90 europejskich miejsc docelowych.

SBB promuje również integrację pociągu z łańcuchem podróży i łączenie różnych środków transportu, na przykład oferując 35 000 miejsc parkingowych dla samochodów, około 100 000 miejsc parkingowych dla rowerów i ponad 2000 parkingów dla samochodów bezpośrednio przy stacjach. Do 2040 r. place budowy będą również świadome zasobów i przyjazne dla klimatu.

Mając to na uwadze, SBB coraz częściej korzysta z maszyn budowlanych, generatorów na placach budowy i elektrycznych pojazdów szynowych: oprócz zmniejszenia emisji, sprzęt ten jest również znacznie cichszy niż konwencjonalne maszyny. Tam, gdzie to możliwe, SBB ogranicza zużycie materiałów na placach budowy lub wykorzystuje zasoby bardziej przyjazne dla środowiska.

Ponadto od kwietnia 2024 r. konwencjonalny olej napędowy będzie mieszany na stacjach benzynowych z paliwem wytwarzanym z materiałów odpadowych i resztkowych, a mianowicie z hydrorafinowanym olejem roślinnym (HVO). W ten sposób bezpośrednia emisja CO₂ przez pojazdy szynowe zostanie zmniejszona nawet o 25 procent.