PKP LHS musi wydzielić infrastrukturę?

PKP LHS musi wydzielić infrastrukturę?

06 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Organy Unii Europejskiej nalegają, aby spółka PKP LHS przestała funkcjonować jednocześnie jako przewoźnik i zarządca linii LHS, co nie jest zgodne z przyjętymi w UE zasadami. Parlament Europejski nie przyjął poprawki wyłączającej PKP LHS od stosowania tych zasad.

Fot. PKP LHS

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że strona polska podjęła wszelkie działania, aby poprawić sytuację spółki LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa) w stosunku do obowiązującego stanu prawnego.

Działania te prowadzone były na szczeblu Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego. Pomimo tego Parlament Europejski nie przyjął stosownej poprawki, jednoznacznie wyłączającej LHS spod ogólnych zasad regulujących rynek kolejowy.  Oznacza to, że obowiązująca obecnie sytuacja prawna pozostaje bez zmian.

„Przyjęty przez Parlament Europejski tekst rewizji I Pakietu Kolejowego stanowi trudny kompromis pomiędzy Komisją, Radą a Parlamentem Europejskim.  Polsce trudno będzie zaakceptować wszystkie jego elementy, wśród nich brak jednoznacznego wyłączenia LHS spod ogólnych zasad regulujących rynek kolejowy. Należy również nadmienić, że kilka innych państw członkowskich ma zastrzeżenia co do wypracowanego kompromisu, m.in. Niemcy i Austria.” – głosi komunikat resortu transportu.