Termin dostawy 6 EZT-ów dla KŚ bez zmian

Termin dostawy 6 EZT-ów dla KŚ bez zmian

27 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Pesy dotyczące terminu dostawy 6 EZT-ów dla Kolei Śląskich. Jako powód odwołania producent wskazywał, jego zdaniem, zbyt krótki okres realizacji zamówienia.

Fot. Szymon Karkowski

Izba oddaliła ten zarzut, uznając, że się nie potwierdził. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że wykonawca realizował w przeszłości podobne zamówienia zachowując o wiele krótsze terminy, co wskazuje na to, że jest on w stanie zrealizować zamówienie Kolei Śląskich na dostawę 6 EZT-ów we wskazanym terminie. Izba uznała tym samym, że niemożność zrealizowania tego konkretnego zamówienia wynika z aktualnej sytuacji wykonawcy, a nie z braku możliwości wykonania przez niego zamówienia.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa 20 sierpnia 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Kolei Śląskich