Nowy tabor dla Zachodniej Grupy Zakupowej

Nowy tabor dla Zachodniej Grupy Zakupowej

27 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego występujący także w imieniu swojego odpowiednika z Lubuskiego ogłosił chęć zakupu nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 340 mln zł netto.

Nowy tabor dla Zachodniej Grupy Zakupowej
Fot. Kuba Batorowicz

Wstępne ogłoszenie informacyjne w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 grudnia 2012 r. Przedmiotem zamówienia będzie dostawa 9 - 17 nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów regionalnych. Docelowa wielkość zamówienia zostanie ustalona przed wszczęciem procedur zmierzających do zawarcia umowy.

Projekt zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie będzie współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Zachodniej Grupie Zakupowej uczestniczyło też województwo wielkopolskie, które wycofało się z uwagi na zbyt małe dofinansowanie ze środków europejskich. Tym samym należało zwiększyć wkład własny, który przerósł możliwości województwa.

Szacuje się, że rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia nastąpi w kwietniu 2013 r. Z kolei realizacje dostaw taboru planuje się na lata 2014/2015.

Marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz omawiając inwestycje w tabor na przedświątecznym spotkaniu z dziennikarzami zaznaczył, że przygotowanie dokumentacji jest już w bardzo zaawansowanej fazie, zwłaszcza dla taboru do obsługi linii zelektryfikowanych. Siedem nowych elektrycznych zestawów trakcyjnych województwo otrzyma właśnie w ramach projektu Zachodniej Grupy Zakupowej, w której Zachodniopomorskie przejęło od Wielkopolski rolę lidera. Ponadto, w nadchodzących latach latach województwo wzbogaci się o kolejne 7 używanych EZT-ów odkupionych od spółki PR, które zostaną poddane gruntownej modernizacji.

Województwo lubuskie natomiast we własnym zakresie pozyska cztery szynobusy z homologacją na połączenia transgraniczne.